Osmanlı Rus Savaşı (1828 1829) Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Osmanlı Rus Savaşı ne zaman meydana gelmiştir? Osmanlı Rus Savaşı nedenleri, sonuçları, Edirne Antlaşması sonuçları hakkında bilgi.

Osmanlı Rus Savaşı (1828-1829)

Savaşın Nedenleri:

✓ Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ni parçalamak istemesi

✓ İngiltere ile Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerini kesmesi nedeniyle Osmanlı Devleti’nin uluslararası alanda yalnız kalmış olması

✓ Rusya’nın, 1826’da kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine güçlü bir ordu kurulamamış olmasından yararlanmak istemesi

Advertisement

✓ Osmanlı donanması yakılmış olduğu için deniz gücünün olmaması nedeniyle Rusya’nın Akdeniz’de rahat hareket edebilmesi,

Osmanlı ordularının savaşlarda galip gelememesi nedeniyle daha fazla toprak kaybetmemek için Osmanlı Devleti barış istemiştir, iki taraf arasında 1829’da imzalanan Edirne Antlaşması‘na göre;

✓ Mora Yarımadası’nda bağımsız bir Yunan Devleti kurulmuştur.

✓ Tuna nehrinin Karadeniz’e döküldüğü bölgedeki adalar Rusya’ya bırakılmıştır.

✓ Eflak ve Boğdan’a ayrıcalıklar verilmiştir.

✓ Sırbistan, özerk bir prenslik olmuştur.

Advertisement

✓ Rus ticaret gemilerine Boğazlardan serbestçe geçme hakkı tanınmıştır.

✓ Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödemiştir.

Edirne Antlaşmasıyla,

✓ Osmanlı İmparatorluğu’nda milliyetçilik hareketleri ilk defa amacına ulaşmış ve ilk kez bir azınlık bağımsız olmuştur.

✓ Rusya’nın Balkanlar’da etkinliği artmıştır.

✓ Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyanı’nın çıkmasına ortam oluşmuştur.

✓ Mora’nın kaybedilmesi ticari gelirlerde de azalmaya neden olmuştur.

✓ Rusya’ya savaş tazminatı ödenmesi Osmanlı hazinesinin daha da zayıflamasına neden olmuştur.


Leave A Reply