Osmanlı Toplumunda Sosyal Hareketlilik

0
Advertisement

Osmanlı toplum hayatında sosyal hareketlilik ne anlama gelmektedir ve toplumda ki hareketlilik nasıl ve ne şekilde olmuştur?

Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilik iki şekilde yaşanmıştır:

Yatay hareketlilik: Bir toplumun ülke toprakları üzerinde bir bölgeden başka bir bölgeye göç ederek yerleşmesi olayına yatay hareketlilik denir.

Dikey hareketlilik: Osmanlı Devleti’nde hiçbir zaman doğuştan gelen bir sınıf ayrımı uygulanmamıştır. Yönetilenler sınıfından bir kişi, yönetenler sınıfına geçebilirdi. Bu duruma dikey hareketlilik denirdi. Bunun bazı yolları şunlardı:

✓ Devşirme sistemiyle, Gayrimüslim bir kişi, Müslüman olduktan sonra yeteneklerini, bilgisini kullanıp kendisini göstererek yönetenler sınıfına geçebilmektedir,

Advertisement

✓ Medrese eğitimi alarak ilmiye sınıfına yükselmek,

✓ Savaşlarda başarı göstererek tımar sahibi olmak,

✓ Kalemiye sınıfına dahil bir büroya katip olarak girmek ve yükselmek.

Sonuç olarak çok çalışan, bir kabiliyet/yetenek sahibi olan ya da sadece savaşlarda başarı gösterebilecek güce sahip olmak ile toplumda yataya ya da dikey olarak hareket edebilme olanağı sağlamıştır.

Advertisement

Leave A Reply