Osmanlıda Akağalar

0

Osmanlı Sarayında ağalık sistemi, akağa nedir, akağaların görevleri, akağalar hakkında bilgi.

Osmanlı sarayında beyaz hadımlardan meydana gelmiş bir sınıfa akağalar denir. Akağalar sarayın Bab-üs Saade denilen üçüncü kapısı ile Enderun ağalarından ibarettir. Siyah hadımlardan ayırdetmek için bunlara akağa, bekledikleri kapıya da Akağalar Kapısı denmiştir.

Advertisement

Sayıları seksen kadar olan akağaların başına Kapıağası veya Bab-üs Saade Ağası denirdi. Kapıağası 1582 ye kadar sarayda padişah ailesinin bulunduğu kısmın en büyük amiriydi. Ancak, o tarihte Harem kısmının idaresi Dar-üs Saade Ağası (Kızlar Ağası) na verilince akağaların nüfuzu azaldı.

Sarayın en önemli görevlerine akağalar getirilirdi, XVII. yüzyılın başlarına kadar sarayda padişahın yetkili vekiliydi.

Enderun‘da yetiştirilen akağaların dış hizmetlerde kullanıldıkları da olmuştur. Hatta bunlardan vezir ve vezir-i azam olanlar bile vardır.

Advertisement


Leave A Reply