Osmanlıda Başıbozuk Nedir?

0

Osmanlıda başıbozuk nedir? Başıbozuk askerlerin özellikleri, yapısı, tarihçeleri nedir? Başıbozuklar hakkında bilgi.

Advertisement
Osmanlıda Başıbozuk

Başıbozuk, Osmanlı ordusuna bağlı düzensiz birliklerde çarpışan ücretli askerdir.

Tımar sisteminin zayıfladığı ve ordunun “klasik dönem”e (15-16. yüzyıllar) özgü yapısının bozulduğu 17-18. yüzyıllar boyunca, nitelik ve eğitim eksikliğini kuru kalabalıkla kapatma çabası sonucu sayıları çoğalmıştı. Disiplinsizlikleri ve yağmacılıklarıyla tanınırlardı. Önceleri, Osmanlı Devleti’nin taşra eyaletlerinden İstanbul’a gelen evsiz barksız dilencilere verilen başıbozuk adı, sonradan orduda görevli olmayan bütün Müslüman uyrukları kapsayacak biçimde genişletildi. Sonunda bu deyiş piyade ya da süvari olarak bağımsız subayların komutasında orduya katılan, silah ve atlarını da kendileri sağlayan düzensiz gönüllü birimler için kullanılmaya başladı. Yasa tanımazlıklarıyla kötü bir ün yapan başıbozuklar, 18. yüzyıl sonunda yeniden ortaya çıkarak Mısır’da Napoleon’a karşı savaştılar. Kırım Savaşı (1853-55) sırasında müttefik komutanların bunları disipline sokma çabalan sonuçsuz kaldı. Sonunda 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki taşkınlıkları yüzünden Osmanlı yönetimi başıbozukları dağıtmak zorunda kaldı.


Leave A Reply