Osmanlıda Kadınefendi Kimdir?

0

Osmanlı Devleti’nde kadınefendi kime denir? Kadınefendilerin özellikleri, görevleri nelerdir? Kadınefendiler hakkında bilgi.

kadinefendiKadınefendi; Osmanoğulları hanedanında padişahın eşlerine eskiden “haseki” denirdi, Tanzimat’tan sonra “kadınefendi” denildi. Kadınefendiler imparatoriçe sayılmazdı, tek imparatoriçe, eğer sağsa, hükümdarın annesiydi.

Advertisement

Padişahın ilk 4 eşine, evlenme sırasına göre “Baş Kadınefendi”, “ikinci Kadınefendi”, “Üçüncü Kadınefendi”, “Dördüncü Kadınefendi” adı verilirdi. Daha sonraki eşlere “ikbal” denirdi. Bunlar ancak «prenses” sayılırdı, kadınefendilerin yetkileri bunlarda bulunmazdı. İkballer de, eskiliklerine göre “Baş İkbal”, “İkinci ikbal”, “Üçüncü ikbal”, “Dördüncü İkbal” diye anılırdı, ikballerden sonra 4 de peyk, bunlardan sonra da 4 “gözde” gelirdi. Peyklerle gözdelerin yetki ve hakları pek azdı.


Leave A Reply