Osmanlı’da Süsleme Sanatları (Kısaca)

0

Osmanlı Devleti’nde yapılan süsleme sanatları nelerdir? Çinicilik, oymacılık, kakmacılık nedir, özellikleri hakkında kısa bilgi.


Osmanlı’da Süsleme Sanatları

Osmanlı Türkleri, yapı sanatının yanında süsleme sanatlarına da önem vermişler ve bu alanda da üstün bir başarı elde etmişlerdir. Yapıda uygunluğa, zarafete ve simetriye çok dikkat eden atalarımız, yaptıkları eserleri süslemek işlerinde de büyük bir dikkat ve emek harcamışlardır.

Süsleme sanatlarından olan çinicilik, Türklerin milli bir sanatı idi. Daha Selçuklular zamanında gelişmiş olan çinicilik, Osmanlılar zamanında daha çok gelişmiş, imparatorluğun birçok yerlerinde, hele Bursa, Kütahya, İznik, İstanbul gibi şehirlerimizde çini imalâthaneleri kurulmuştu. Türkler, güzel duvar çinileri yaptıkları gibi vazo, kap kaçak, kandil gibi çini araçlar da yapmışlardır.

Osmanlı Türkleri arasında gene süsleme sanatlarından olan oymacılık da önemli bir yer alır. Türkler taş, maden, tahta ve mermer oymacılığında pek usta idiler. Bu arada kakmacılık da ileri gitmişti. Sedef, altın, gümüş, zümrüt ve yakut kakmacılığı, oymacılık ve çiniciliğe paralel olarak gelişmiştir. Gene süsleme sanatlarından olan nakış da ileri gitmiş milli bir sanatımızdır.

Osmanlı camileri, süsleme sanatı bakımından incelendiği zaman, bunların en nefis birer müze oldukları derhal göze çarpar. Atalarımız yapmış oldukları sanat eserlerinde ne kadar ince bir zevk sahibi olduklarını göstermişlerdir.

hat sanatı

Yazı ve Tezhip:

Osmanlı Türklerinde resim ve heykel yapmak dince yasak edildiği için bu alanda uğraşılmamış, fakat bunun yerine gene bir resim demek olan yazı (hat), minyatür, tezhip ve nakış ileri gitmiştir.

Osmanlılar kitaplarını gayet nefis çeşitli yazılarla yazarlar, güzelce ciltleyerek içerisini nefis minyatür ve tezhiplerle süslerlerdi. Osmanlı Türkleri arasında, çok güzel yazı yazan birçok hattat yetişmiştir.


Leave A Reply