Osmanlılarda Günlük Hayat Nasıldı?

0
Advertisement

Oldukça kozmopolit bir yapıya sahip olan Osmanlı Devletinde günlük hayat nasıl idi? Osmanlılarda günlük hayat ile ilgili özelliklerin yer aldığı yazımız.

GÜNLÜK HAYAT

Çok sayıda etnik köken ve dine mensup gruplardan oluşan Osmanlı toplumunda günlük hayat bir mozayigi andırıyordu. Çünkü ülkedeki her grup, kendi gelenek, görenek, din ve kültürleri doğrultusunda yaşamlarını devam ettiriyordu. Ayrıca aynı etnik ve dinî grup içinde de değişik hayat tarzları (köy, şehir, göçebelik gibi) ortaya çıkmıştı.

• Köylerde oturanların önemli bir bölümü de yazın yaylalara çıkıyor, böylece yan göçebe bir hayat sürdürüyorlardı.

• Halkın bir kesimi de tamamen göçebe idi. Göçebeler, aşiretler halinde örgütlenmişlerdi.

• Camiler, tekke ve zaviyeler, bedesten ve çarşılar, misafirhaneler, dükkanlar, semt pazarları günlük hayatın geçtiği başlıca yerlerdi.

Advertisement

• Kaynaklar, İstanbul’da ilk kahvehanelerin XVI. Yüzyılın ortalarında açıldığını belirtir. Daha sonra kahvehaneler diğer kentlere de yayılmıştır.

İstanbul’da zengin bir günlük hayat vardı. Erkekler çarşı, kahvehane, esnaf odaları gibi yerlerde toplanır, ya da gösteriler izlerlerdi. Ortaoyunu, meddah, karagöz, cambazlar, çengi ve köşekler başlıca eğlence öğeleriydi.

• Kadınlar daha çok ev toplantılarına katılırdı.

• Ramazan ayının İstanbul’da apayrı bir yeri vardı, iftar ve teravih namazından sonra çok çeşitli ve renkli eğlencelere katılırlardı.

• Saray, köşk ve konaklarda yapılan eğlenceler “dillere destan” nitelikteydi.

• Son dönemlerde Batı kültürünün etkisiyle İstanbul’da (özellikle Beyoğlu’nda) opera denilen eğlence merkezleri ortaya çıktı. Buradaki eğlenceleri genellikle gayri müslümler organize ediyordu.

Advertisement


Leave A Reply