Ostrakismos Nedir?

0
Advertisement

Ostrakismos nedir, ne demektir? Ostrakismos uygulaması nasıl yapılır, özellikleri, tarihçesi nedir? Ostrakismos hakkında bilgi.

ostrakismos

Ostrakismos

Ostrakismos; (Yunanca ostrakon: “deniz kabuğu”, “çömlek parçası”; ostrakizein: “çömlek parçalarıyla yapılan oylama sonucunda sürgüne göndermek”), Eski Atina’da devlet düzenini tehdit eden seçkin yurttaşlardan birinin herhangi bir suç yüklenmeksizin sürgün edilebilmesini sağlayan uygulamadır. Benzer bir uygulama çeşitli zamanlarda Argos, Miletos, Syrakusa ve Megara’da da görülmüştür. Atina’da kış ortasında belirli bir tarihte düzenlenen tartışmasız bir toplantıda bu yönde karar alınırsa, birkaç hafta sonra ostrakismos oylaması yapılırdı. Bu oylamada, oy hakkı bulunan her yurttaş bir başka yurttaşın adını yazabilirdi. Belirli sayıda ostrakon üzerinde adı yazılan kişi 10 gün içinde Atina’dan ayrılmak ve 10 yıl boyunca sürgünde yaşamak zorundaydı, ama mülklerini yitirmezdi.

Aristoteles ostrakismos’u ilk kez Kleisthenes’in, Hippias’ı kovduktan sonra (İÖ y. 508) Atina anayasasında yaptığı reformla uygulamaya koyduğunu anlatır. Ama İÖ 488-487’de Kollytoslu Kharmos’un oğlu Hipparkhos’un sürgün edilmesinden önce bu uygulamaya başvurulduğunu gösteren kanıt yoktur. Hipparkhos’un ardından, I. Kserkses’in istilasından önceki İÖ 481 affına değin sürgün edilen dört kişinin sonuncusu Aristeides’ti. Ostrakismos kurumuna Pers Savaşları’ndan sonra giderek daha az başvuruldu. Son kez büyük olasılıkla 417’de, Nikias ile Alkibiades arasındaki düşmanlığın yol açtığı siyasal bunalımı gidermek üzere başarısız biçimde uygulandı.

Advertisement

Leave A Reply