Otelciliğin Tarihçesi

0

Otel nedir? Otelciliğin tarihçesi ve günümüzde otelcilik ile ilgili olarak genel bilgilerin paylaşıldığı yazımız.

Dubai'de yer alan meşhur Atlantis Otel'den bir görünüm

Dubai’de yer alan meşhur Atlantis Otel’den bir görünüm

OTEL, yolcuların konakladıkları, bir şehirde geçici bir süre için bulunanların kaldıkları yerdir. Bu anlamda eskiden dilimizde kullanılan «han» kelimesi şimdi, şehirlerde iş yeri olarak oda oda kiraya verilen büyük yapılar için kullanılıyor.

Advertisement

Bugünkü anlamı ile ilk otel 1634’te Londra’da açılmıştır. Bu otel, eski çağların hanlarından farklıydı. Fransa’daki hanlar o yıllarda İlkçağ’dan kalma biçimlerini henüz değiştirmemişti. Paris’te yeni tarz ilk otel 1667’de açıldı. Ancak, ne Londra’da, ne de Paris ile Avrupa’nın öteki ülkelerinde XVIII. yüzyıl başına kadar açılan bu ilk oteller XX. yüzyılın otelleriyle kıyaslanamaz.

Otelciliğin gelişmesi bugüne gelinceye kadar oldukça uzun sürdü. Yüzyıllar boyu insanlar basit, bakımsız konak yerlerinde güçlükle gecelerler, çok defa da hayvanlarla bir arada barınmak zorunda kalırlardı Otelciliğin gelişmesi, ancak insanların daha çok gezip tozması, medeni araçların çoğalması ile oldu. XVIII., XIX. yüzyıllarda yapılan yeni buluşlar insanları birbirine daha yaklaştırdı, ülkeler, doğal güzelliklerilerinî tanıma isteği «geziciliği», bunun sonucu olarak da otel ve otelciliği geliştirdi.

Bu arada, XIX. yüzyılın ilk yarısında, özellikle İngiltere’de başlayan «iç turizm» otelciliğe yeni bir yön çizdi. Blackpool’daki küçük oteller 1808’de işçiler için ucuz «hafta sonu» gezileri düzenlediler. Trenin gelişmesi, gezenlerin sayısını artırınca, oteller de çoğaldı. İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’da, hele 1830’dan sonra bugünkünü andıran otellerin açılması, devletleri, belediyeleri, daha sonra sosyal teşekkülleri ilgilendirdi. Yeni bir endüstri doğuyordu. Bir yerde ne kadar çok ve iyi otel bulunursa konuk sayısı da o kadar artıyor, bu da, devlete, belediyeye gelir sağlıyordu. Buna rağmen otelciliğin ana besini olan turizmin önemi ancak, XIX. yüzyılın sonlarında anlaşıldı.

Bugün iç turizmin yanı sıra, dış turizm de çok gelişmiş bulunuyor. Trenden, otomobilden sonra uçak, ülkeler arası gidiş-gelişi daha geniş bir ölçüye çıkarmış, böylece her yerde birçok oteller açılması gerekmiştir.

Advertisement

Bugünkü Otelcilik

XX. yüzyılda bütün Batı ülkelerinde otelcilik büyük bir endüstri haline geldi. Teknik ilerlemeyle bilgi, otelcilikte konforu hem ince bir sanat haline getirdi, hem de kazançlı bir iş alanı durumuna yükseltti Bundan dolayı, otelciliğe milyarlarla yatırım yamaktan ne iş adamları, ne de sosyal kurumlar ve belediyeler kaçınmadılar.

Bugün otelcilik artık konfora dayanıyor. Modern otelcilik anlayışının çok ileri gittiği İsviçre’deki lüks ve pahalı oteller dışında, dünyanın dört bucağında herkesin kolaylıkla faydalanacağı, turizme elverişli oteller yapılmaktadır. Bu yönde Anglo-Sakson memleketlerinin önderliği büyük oldu. Amerika’da New York’taki lüks Waldorf-Astoria oteli bile, «turist sınıfı» tarife yapmıştır.

Toplumun geliri sınırlı sınıfında gezme, tanıma, eğlenme isteğinin gelişmesi, modern otelciliğe yeni bir yön verdi. Otelcilik endüstrisi hızla gelişti, Amerika’da, Avrupa’da otel bankaları, otel kredi sandıkları kuruldu. İsviçre’de 1922’de kurulan ilk kredi şirketi otelciliğin malî durumunu düzenlemeye çalıştı. Bundan sonra Fransa’da, İtalya’da, daha birçok Avrupa memleketlerinde buna benzer kuruluşlar, çalışmalar yer aldı. Ote yandan, Amerika’da, Avrupa’da yüzlerce oteli idare eden büyük ortaklıklar kuruldu. Bu ortaklıklar, başka ülkelerde otel açmak için yatırım yaptılar.

Günümüzde dünyanın gelişmiş ülkelerinden birbirinden farklı konseptlerde oteller açılmaktadır. Ülkeler ve otel zincirleri arasındaki rekabet kıyasıya sürmektedir.

Advertisement


Leave A Reply