Otorinolarengoloji Nedir?

0

Otorinolarengoloji nedir? Otorinolarengoloji neyi inceler, içeriği ve tarihçesi nedir? Otorinolarengoloji hakkında bilgi.

Advertisement
Otorinolarengoloji

Otorinolarengoloji; kulak-burun-boğaz hastaliklari bilimi olarak da bilinir, kulak, burun ve boğazdaki hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen uzmanlık dalıdır. Önceleri, kulak hastalıklarının tedavisiyle göz doktorları ilgileniyordu; 19. yüzyılın sonlarında larengolojinin (boğaz hastalıkları dalı) gelişmesiyle, kulak ve boğaz arasındaki yakın ilişki ortaya çıktı, bü iki alan tek bir uzmanlık dalında birleşti.

19. yüzyılın ilk yarısında Jean-Marc-Gaspard Itard ve Prosper Ménière’in kulak fizyolojisi ve kulak hastalıklarını sistemli olarak incelemesiyle gelişmeye başlayan bu dalın bilimsel temelini atan Dublin’li William R. Wilde oldu. Wilde 1853’te Practical Observations on Aurai Surgery, and the Nature and Treatment of Diseases of the Ear’i (Kulak Cerrahisi ve Kulak Hastalıklarının Yapısı ve Tedavisi Üzerine Uygulamalı Gözlemler) yayımladı. Kulak zarının gözle incelenmesine olanak sağlayan otoskop adlı cihazın bulunması ve geliştirilmesiyle önemli ilerlemeler kaydedildi.

Bu arada, boğaz ve boğaz hastalıkları üzerine yapılan çalışmalar 1855’te Manuel Garcia adlı bir İspanyol şan öğretmeninin geliştirdiği larengoskop adlı aygıtın yardımıyla ilerliyordu. Gırtlak patolojisi üzerine ayrıntılı araştırmalar yapan Ludwig Türck ve Jan Czermak bu aygıtı kullandı. Czer-mak larengoskopun aynasını yukarı doğru çevirip üst yutak (nazofarenks) boşluğunun fizyolojisini inceleyerek larengoloji ile rino-lojinin (burun hastalıkları dalı) arasında önemli bir bağ olduğunu ortaya koydu. Czermak’ın asistanlarından Friedrich Vol-tolini larengoskopun aydınlatma mekanizmasını geliştirerek aygıtı otoskopla birlikte kullanılabilecek bir hale getirdi.

1921’de Cari Nylen’ın kulak ameliyatlarında kullanmak üzere geliştirdiği yüksek büyütme gücü olan mikroskop kulaktaki ince yapıların cerrahi girişimle düzeltilmesi ve tedavi edilmesi yolunda öncü oldu. 20. yüzyılda bu alanda kaydedilen bir ilerleme de 1930’larda geliştirilen ve işitme keskinliğini ölçmeye yarayan elektrikli odiyometredir.

Advertisement


Leave A Reply