Ova Nedir? (Kısaca)

0
Advertisement

Ova nedir ne demektir? Ova ile ilgili gerekli temel tanımlamalar ve ovalar ile ilgili olarak kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız.

ova

Derin vadilerle yarılmamış düz, geniş topraklara «ova» denir. Ovalar alçak olduğu gibi yüksek de olabilir. Bir yüzey şeklinin ova olup olmadığı, alçak, ya da yüksek oluşundan değil; vadilerle yarılıp yarılmamış oluşundan anlaşılır. Örneğin, yurdumuzdaki Çukurova, Büyük Menderes Ovası, Küçük Menderes Ovası, Bursa Ovası alçak ovalardan; buna karşılık denizden yüksekliği ortalama 1.000 metre olan Konya düzlüğü yüksek ovalardandır.

Ovalar çeşitli şekillerde oluşmuşlardır. Bunlar, genel olarak, iki bölüme ayrılabilir. Biri «birikim ovaları», öteki «aşınım ovalarıdır.

Birikim Ovaları. — Akarsuların, deniz dalgalarının, buzulların taşıyıp biriktirdikleri molozlardan meydana gelmiştir. Birikim ovalarının en uygun örnekleri, dağlarda, dağ eteklerinde görülen ovalar, deniz kıyılarındaki ovalar, akarsuların aşağı çığırlarındaki geniş ovalar, soğuk iklimli yörelerde buzultaşlardan meydana gelmiş düzlüklerdir.

Aşınım Ovaları. — Aşınmayla oluşmuş ovalardır. Bu çeşit ovaların en uygun örnekleri ise akarsuların meydana getirdiği «peneplen» ler, dalgaların aşındırması ile meydana gelmiş, sonradan suların üstüne çıkmış kıyı platformlarıdır.

Advertisement

Yorum yapılmamış

Leave A Reply