Oy Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Oy ne anlama gelir? Oy kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
2. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı
3. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih
Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü
herhangi bir konuya ait tercihini belirtmek, rey vermek
“Yıllardır, kime oy verdiğini bile bilmiyorsunuz.” – A. Ağaoğlu
bir konuda sonucu belirlemek için oy verilmesini istemek, sağlamak
Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı, efkârıumumiye
“Kanun, … 13’üncü maddede yer alan genel sınırlamalar dışında… kamuoyunun serbestçe oluşmasını engelleyici kayıtlar koyamaz.” – Anayasa
Bir oylamada, karşı durum alındığını gösteren oy
Bir oylamada kabul anlamı taşıyan oy
Oy pusulası
Kişilere tanınan oy verme yetkisi
Verenin adını gösteren ve konuşulan sorun üzerindeki düşüncesini belli edecek yolda verilen oy
1. Kırmızı oy
2. Muhalefet etme, karşı gelme
Büyük bir topluluğun türlü siyasi ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
Göreve yeni başlamış veya görevini sürdüren hükûmetin tutumunu değerlendirmek için milletvekillerinin verdiği oy
“Bakanlar Kurulunun programı Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunur ve güvenoyuna başvurulur.” – Anayasa
Parmak veya el kaldırarak verilen oy
Seçimlerde oy pusulalarının içine atıldığı mühürlü sandık
Bir toplantıda oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmış olmaları durumu
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanmış olması durumu
“Kararın oy birliği ile alınması gerekiyordu.” – T. Buğra
Seçimlerde adaylara veya partilere ait özel şekilleri içeren, üzerine oya ait işaret konulan resmî belge, oy kâğıdı
Bir işlemin herhangi bir kurulun oyuna bağlı olması durumunda oy verecek olanların oylarını gizli olarak vermeleri yöntemi
“Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir.” – M. Kaplan
Çekimser davranıldığını gösteren oy


Leave A Reply