Oysa Oysaki Bağlacının Kullanımı Örnekler – Oysa Oysaki İle İlgili Cümleler

0

Oysa Oysaki bağlacı cümleye nasıl bir anlam katar? Oysa Oysaki bağlacının kullanılması, yazımı, örnek cümleler. Oysa Oysaki Bağlacı İle İlgili Cümleler

Oysa Oysaki Bağlacı

Advertisement

oysa, oysaki

Oysa Oysaki Bağlacı İle İlgili Cümleler

Tümceleri karşıtlık anlamıyla bağlar. Başında bulunduğu tümce, bağlandığı öteki tümcenin açıklayıcısı durumundadır.

 • “Tipi sürüyor, ama artık tipinin sürdüğünden bile habersizim. Oysa, az önce tek düşüncem buydu.”
 • “Öteki yolcular dinler görünüyorlar, ama dinlemiyorlar. Oysa anlattıkları ne kadar ilginç.”
 • “Beni anlamak istemiyor oysa ben Onun için hep en iyisini istedim.”
 • “Yerimden kıpırdamadım oysa koşup durdurmak, gitme demek geliyordu içimden.”
 • “Paraya ihtiyacım yok demişti oysaki ben durumlarının ne kadar sıkışık olduğunu biliyorum.”
 • “Sevmediğini söyledi oysaki gözleri sözlerini inkar ediyordu.”
 • “Gidip verdiğim sırrı diğer kıza anlatmış oysaki ben ona çok güvenmiştim.”
 • “Öğretmen dersi anlatırken sadece ben dinliyordum Oysa konu çok önemliydi.”
 • “O kadar ki, şu anda boynuna sarılmak, “Babacığım, babacığım… Biliyor musun, senin için neler düşünmüştüm…” diye bütün düşündüklerimi anlatmak, ondan af dilemek, ellerini öpmek, ağlamak için önüne zor geçtiğim bir istek duyuyordum. Oysa, gittikçe kararan dehlizde çoktan kitaplarına dalmıştı.”
 • “Musikiden istifadeyi kabul eden şair neden resimden, hatta daha ileri gidilirse, heykelden yahut mimariden de istifadeyi düşünmesin ? Oysaki heykelden istifade resmin bile, hakkı değil.”
Aşağı yukarı aynı anlamda kullanılan bir başka bağlaç da halbuki’ dir:
 • “Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Halbuki sonbahar kocayemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşili ile kuşlarla beraber, olunca insana sulh, şiir, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, sevişmiş, açsız, hırssız bir dünya düşündürüyor.”
 • “Bu arzu iptidai insan için nazarı itibara alınabilecek bir ehemmiyetteydi. Halbuki insan o zamandan beri pek çok tahammül etti.”
 • “Böyle bir şiir henüz mesele yapılacak kadar ehemmiyet ve taraftar kazanmamış. Halbuki, bir de resmi şiire mana halinde sokan şairler, bu şairleri tutan büyük de kalabalıklar var.”

Karşıtlık anlamıyla kullanılan, bağlaç görevinde kimi sözcükler de vardır: bari, hiç olmazsa, hiç değilse, bununla birlikte, tut ki, nedir ki, öyleyse gibi.


Leave A Reply