Oyun Dönemi Gelişim Özellikleri

0

Oyun (okul öncesi) dönemi ne zamanı kapsar, bu dönemin fiziksel ve psikomotor gelişim özellikleri nelerdir? Oyun dönemi gelişim ödevleri.

Advertisement

Oyun (Okul Öncesi) Dönemi

İki ile altı yaşlar arasını kapsayan dönemdir. Çeşitli kaynaklarda ilk çocukluk dönemi ya da çocukluk öncesi dönem olarak adlandırıldığı da olmaktadır. Bu dönemde bebeklik çağına oranla fiziksel gelişimin hızında düşme gözlenir. Yaşamın ilk ve üçüncü yılları arasındaki büyüme, üçüncü ve beşinci yılları arasındaki büyümenin yaklaşık iki katıdır. Üç yaşındaki kızlar ortalama 94-95 cm uzunluğunda ve 13 kg ağırlığındadırlar. Altı yaşına geldiklerinde boyları 115 cm yi, ağırlıkları ise 15 kg ı bulur. Erkek çocuklar ise bu dönem boyunca kız çocuklarından biraz daha büyük ve ağırdırlar. Çocuklar altı yaşlarına geldiklerinde, doğum kilolarının ortalama yedi katına kadar ulaşırlar.

• Oyun Döneminde Psikomotor Gelişim:

İki altı yaş dönemindeki çocukların özellikle psikomotor açıdan etkinlik düzeyleri çok yüksektir, ilgilerini çok fazla çeken bir etkinlik yapmadıkça, uzun süre bir yerde oturamazlar. Koşmak, atlamak, zıplamak ihtiyacında-dırlar. Bu dönemde halen büyük kaslarını küçük kaslarına göre daha iyi kullanmaktadırlar. Başka bir ifade ile çocuklar bu dönemde kaba motor kas hareketlerinde ustadırlar. Bu dönemde çocuklar üç tekerlekli bisiklete binebilir, dönemin sonuna doğru iki tekerlekli bisikleti de kullanabilir hale gelirler. Merdivenlerden tek başlarına çıkabilirler. Ancak küçük kasların tam olarak olgunlaşmaması nedeniyle yazma, çizme, makasla kesme, ayakkabı bağlama gibi bazı etkinlikleri yapamazlar ya da istenilen süreden daha uzun zamanda yaparlar. Yani küçük kas becerilerinde acemilikler gözlenir ve küçük kas becerisi gerektiren bu etkinlikleri gerektiği gibi ve gerektiği sürede yapamazlar. Bu dönemin sonu ile okul döneminin başında psikomotor gelişim büyük oranda tamamlanmış olur.

• Oyun Dönemi Gelişim Ödevleri:

Advertisement

Havighurst’a göre bu dönemdeki çocuklar aşağıdaki gelişim ödevlerini yerine getirebilmelidirler:

Tuvalet kontrolünü kazanmalıdırlar.
Cinsiyet farklarını öğrenmiş olmalıdırlar.
Kavramlar oluşturup dili kullanmayı öğrenmelidirler.
Okumaya hazır hale gelmelidirler.
Doğru ile yanlışı ayırt etmeli ve ahlak gelişimini sağlamalıdırlar. Yani ahlak gelişimi başlamış olmalıdır.


Leave A Reply