Oyuncaklar Hakkında Bilgiler

0

Oyuncak nedir ve nasıl tanımlanır? Oyuncakların ne gibi bir önemi ve işlevi vardır? Oyuncaklar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

oyuncakOYUNCAK, ufak yaşta çocukların eğlenip oyalanmasına yarayan şeylerdir. Oyun gibi oyuncak da çocuğun ruhça gelişmesine büyük yardım eder.

Advertisement

Tarih öncesi çağlardan beri çocukların oyuncaklarla oynadığı sanılıyor. Mısır’da, İran’da yapılan kazılarda çeşitli oyuncaklar bulunmuş, eski Girit medeniyetinin kalıntılarında çok güzel bebeklere, oyuncak ev eşyasına rastlanmıştır.

Oyuncak, bir çocuğun hayalini genişletmesine yardım ettiği müddetçe hoşa gider. Küçük kızların çoğu bebekle, oyuncak ev eşyası ile oynayıp kendilerini annelerinin, daha başka büyüklerinin yerine koymaya çalışırlar. Bu oyuncaklarla oynarlarken hayallerini genişletebilirlerse oyun devam eder. Sonra öyle bir nokta gelir ki, oyuncak çocuğun hayalini artık besleyemez olur. O zaman çocuk bu oyuncakla oynamaktan bıkar, kendini oyalamak için başka bir çare aramaya koyulur.

Çocukların hayal kuvvetleri büyüklerinkinden çok daha geniş olduğu için bazan bir sopa bir çocuğu bir gün oyalayabilir. Küçük bir sopanın üzerine iliştirilmiş tahtadan oyma bir baş bir kız çocuğunun gözünde güzel bir kıraliçe, mesut bir ev kadını, herkesin beğendiği meşhur bir insan olabilir. Bu oyuncakla oynarken hayalini de daha fazla genişletir, çeşitli hikâyeler uydurur. Erkek çocuk için ise o sopa at, kılıç olur.

Birçok ülkelerde oyuncakların tarihî, İnsanlığın tarihi kadar eskidir. Eski Mısır’da çocuklar tahta bebeklerle, tahtadan yapılmış timsahlarla oynarlardı. Roma’lı çocuklar topa, arabaya, çembere meraklıydılar. Ortaçağ’ın çocukları babalarının zırhlı elbiselerini, miğferlerini hatırlatan kıyafetleri severler, ellerine tahtadan haçlar alıp askerlik oynarlardı. Ortaçağ’dan kalma oyuncakların hepsi usta ellerden çıkma eşyalardı.

Advertisement

Oyuncak çeşitlerinin artmasında yeni icatların da çok önemli payı olmuştur. Her yeni keşifle birlikte ortaya yeni bîr de oyuncak çıkmıştır. Meselâ oyuncak radyolar, oyuncak gemiler, oyuncak trenler, oyuncak füzeler, roketler XX. yüzyılın yenilikleridir.

Bugün bütün dünyada oyuncakçılık önemli bir sarayı haline gelmiştîr. Bu arada, Amerika’da Japonya’da oyuncakçılık çok ileridir. Yalnız, çocukların değil, büyüklerin bile zevkle oyalanabilecekleri oyuncaklar yapılmıştır. Daha eski devirlerde Avrupa dünya oyuncakçılığının merkeziydi. Fransızlar’ın süslü püslü bebekleri bütün dünyaca ünlüydü, Almanya’da Nürnberg şehri de oyuncak sanayiinin merkezi haline gelmişti.


Leave A Reply