Özalp Nerededir?

0

Özalp nerededir? Özalp hangi ilimize bağlıdır? Özalp ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

Özalp; Van İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Dorutay), 52 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Muradiye, güneyden Başkale ve Gürpınar, batıdan Merkez ve Edremit, doğudan Saray ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Dağ ve yaylalarla kaplı olan il/çe topraklarında yükselti doğu yönünde artar. Kuzeyde Beyazkaya Tepesi (2.500 m), Yusufağa Tepesi (2.415 m), güneyde Vandoğusu Dağları’nda Musta-fataşı Tepe (2.794 m), Bazıdağı Tepesi (2.896 m), güneybatıda Şeyhhasarı Tepesi (2.500 m) başlıca yükseltilerdir. Orta kesimde yaylalık alan, Doğançay Dağı ile ikiye ayrılır. Kuzeyde yayla düzlükleri 1.800-2.000 m dolayındadır. Karasu ve Özalp Çayı başlıca ırmaklardır. Özalp Çayı doğudaki yamaçlardan kaynaklanır. Batı yönünde akarak Erçek Gölü’ne dökülür. Kuzeyde Karasu Irmağı, Er Dağları’ndan doğar, doğuda Hasantimur, güneyde Değirmi, Tuz ve Kazlıgöl adlarıyla anılan küçük göller vardır. İklim karasaldır. Kışlar uzun, çok soğuk, kar yağışlı; yazlar kısa süreli ve serindir. Yıllık ortalama sıcaklık 5-6°C, yağış tutarı 350-400 mm’dir. Yer yer görülen zayıf ve seyrek meşe kümeleriyle bozkır bitkileri dışında doğal bitki örtüsü yoktur. Irmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları görülür. Ekonomi hayvancılığa dayanır. Koyun ve keçi beslenir. Yaylalar hayvancılık için uygun ortam yaratır. Canlı hayvan ticareti yapılır. Tarım alanları yetersiz, üretim düşüktür.

Van-İran Demiryou üzerinde, deniz düzeyinden 2.080 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 62 km uzaklıktadır.


Leave A Reply