Özbekçe İle İlgili Bilgi

0
Advertisement

Özbekçe dili ile ilgili temel bilgiler. Özbekçenin özellikleri ve tarihi

Özbekçe, Türkçenin lehçelerinden biri; genel olarak Özbek Türklerinin dili. Özbekistan Cumhuriyeti’nin resmi dilidir.

10. yüzyıl sonlarındaki sürekli göçler ve İslâm dininin kabul edilmesiyle başlayan kültür değişimi yüzünden Orta Asya’daki Türkçe, 12.-13. yüzyıldan sonra iki büyük yazı diline ayrılır: Kuzeydoğu Türkçesi, Batı Türkçesi (Oğuzca). 13. ve 14. yüzyıllarda Eski Türkçenin doğal bir uzantısı gibi yaşayan Kuzeydoğu Türkçesi, 15. yüzyıldan sonra Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olarak iki yeni yazı dili kimliği kazanır.

Kuzey Türkçesinin Kıpçakça olduğunda kararsızlığa düşmeyen dilciler, Doğu Türkçesinin yanlış olarak Çağatayca diye anıldığına işaret eder, yerini çağdaş Özbekçeye bırakan dil olduğunu ileri sürerler. Doğu Türkçesi olan Özbekçe ile Batı Türkçesi olan Oğuzca arasında büyük coğrafya alanlarıyla tarihsel gelişim aşamaları görülmüştür.

Özbekçe Bir Belge Örneği :

Özbekçe

Advertisement

Leave A Reply