Özel Hukukun Dalları

0

Özel hukukun dalları nelerdir? Özel hukukunun dallarının özellikleri, kısa kısa açıklamaları, hakkında bilgi.

ÖZEL HUKUKUN DALLARI

• Medeni Hukuk:

Advertisement

Özel hukukun en geniş ve en kapsamlı dalıdır.

Kişiler Hukuku: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, husumetlerini, kişiliğin ne şekilde nasıl başladığını ve ehliyetlerin nasıl kazanıldığını inceleyen hukuk dalıdır.

Aile Hukuku: Aile ilişkilerini inceler. Evlilik, boşanma, nişanlanma, soybağı, babalık, tanıma gibi durumlar aile hukukun konusuna girer.

Eşya Hukuku: Kişilerin eşya üzerindeki hakimiyetini inceleyen hukuk dalıdır. Kişinin eşya üzerinde tam anlamıyla sahip olduğu mutlak hakka mülkiyet hakkı denir. Mülkiyet hakkı, kişiye eşya üzerinde; kullanmak, yararlanmak ve tasarrufta bulunma hakkı verir.

Advertisement

Ayni hakların en kapsamlı olanı, mülkiyet hakkıdır.

Miras Hukuku: Gerçek kişilerin ölümünden sonraki durumlarını inceler.

Ölen kişiye muris; kendisine miras bırakılan kişilere mirasçı (varis); ölen kişinin kalan malvarlığının tümüne de tereke denir.

• Borçlar Hukuku:

Kişiler arasındaki borç ilişkilerini inceler. Borcun konusuna edim; edimin yerine getirilmesine ifa denir. Borcunu zamanında yerine getirmeyen borçluya Mütemmerüt; borçlunun düştüğü duruma ise Temerrüt denir.

Muaccel Borç: Vade zamanı gelmiş, ödenmesi gereken borçtur.

Advertisement

Müeccel Borç: Vade zamanı henüz gelmemiş borçtur. Temerrüde düşen borçlu hakkında, alacaklının 3 seçimlik hakkı vardır.

Bunlar

Aynen ifayı isteme + Tazminat
İfadan vazgeçme + Tazminat
Sözleşmeyi feshetme + Tazminat

Borçlar Hukukunun Temel İlkeleri:

1. Borçların nispiliği ilkesi
2. Sözleşme özgürlüğü ilkesi
3. Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
4. Eşitlik ilkesi
5. Borçlunun ikametgahında ifa ilkesi
6. Dürüstlük ilkesi
7. Kusurlu sorumluluk ilkesi

• Devletler Özel Hukuku:

Farklı ülke vatandaşları arasındaki hukuki ilişkilere hangi ülke kanununun uygulanacağını inceleyen hukuk dalıdır. Ör: Türk vatandaşı A ile Alman vatandaşı (B)’nin hangi kanun hükümleri çerçevesinde boşanacakları gibi.

• Ticaret Hukuku:

Taciri, tacirin işlettiği ticari işletmeyi ve ticari hayatta uyulması gereken kuralları inceleyen hukuk dalıdır.

Ticari işletme devamlılık unsuru taşıyan; bedeni sermayeden çok nakdi sermayeye dayanan; gelir sağlamayı hedefleyen ve esnaf faaliyeti sınırlarını aşan işletmedir.

Ticaret Hukuku

Advertisement
 • Ticari işletme Hukuku:
  – Tacir: Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseler
  – Ticari işletme: Devamlılık unsuru taşıyan; bedeli sermayeden çok nakdi sermayeye dayanan, gelir sağlamayı hedefleyen ve esnaf faaliyet sınırlarını aşan işletmedir.
 • Şirketler Hukuku:
  – Kollektif Şirket
  – Komandit Şirket
  – Limited Şirket
  – Anonim Şirket
 • Kıymetli Evrak Hukuku
  – Kambiyo Senetleri (Kıymetli evraklar, bono, poliçe, çek…)
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • Sigorta Hukuku (Özel Sigortalar)


Leave A Reply