Özgürlük İle İlgili Cümleler, Özgürlük Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Özgürlük ile ilgili cümleler. Özgürlük kelimesi içeren “Özgürlük” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Özgürlük

Özgürlük Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Özgürlüğüne o kadar düşkündü ki, özgürlüğünün kısıtlanacağı korkusuyla duygusal bir ilişkiye girmekten kaçınıyordu.
 • Türk milleti, özgürlüğü, bağımsızlığı ve vatanı için savaşmış, binlerce şehit vermiştir.
 • Hapse girip, özgürlüğünün elinden alınacağı düşüncesi bile onu deli ediyordu.
 • İnsan için mutlak bir özgürlükten söz edilemeyeceği gibi mutlak bir itaatten de söz edilemez.
 • Özgürlük kavramı bazılarımızı rahatsız etse de hiç istisnasız hepimizin olmazsa olmazlarının başında geliyor.
 • Özgürlük sadece kuşların mı hakkı? Ben de uçmak istiyorum.
 • Özgürlüğü olmadan yaşayan bir insanın, bana göre saksıdaki çiçekten hiçbir farkı yoktur.
 • Babam, annemin özgürlüğünü sürekli kısıtlar, sokağa çıkmasına dahi izin vermezdi.
 • Kimse, kimsenin özgürlüğüne müdahale etme hakkına sahip değildir.
 • İnsanların özgürlüğü, diğer insanların özgürlüğünün başladığı yerde biter.
 • Gecenin bir vakti müziği açıp, buna özgürlük demeye kalkarsan, polisi böyle kapında bulursun.
 • Kant felsefesinde özgürlük kavramı, evrensel ahlâk yasalarıyla organik bir ilişki içinde değerlendirilir.
 • Öbür prensler gibi Philipp de hoşgörüsüz bir hükümdardı ama, çoğunun tersine Protestanlığı benimsemeyenlerin ülkeden göç etmesine izin vererek kişisel vicdan özgürlüğüne saygı gösterdi.
 • Giderek küresel bir köye dönüşen dünyada, seyahat etmek özgürleştikçe ve kolaylaştıkça, bu yönde daha fazla talep olacak ve turizmcilere daha fazla iş düşecek.
 • Calvertler bu dönemde Üçleme öğretisini kabul eden bütün Hıristiyanlar için inanç özgürlüğünü kolonide yerleştirmeye çalıştılar.

Özgürlük Sözleri

 • Herhangi çeşit bir özgürlüğün bir anda tamamen kaybolması çok nadirdir.
 • Irkı, rengi ya da inancı ne olursa olsun, bir kimse temel sosyal atom olan bireyin kendi en yüksek potansiyelini gerçekleştireceği bir ortamda “özgürlüğün” zorunluluğunu kabul etmelidir.
 • Özgürlük düşmanları tartışmazlar; bağırırlar ve kurşun sıkarlar.
 • Özgürlüğün değerini anlamanın en iyi yolu onu kaybetmektir.
 • Her ülkede ve her cağda, din adamı özgürlüğe düşman olmuştur.
 • Korkak insan özgürlüğün fırtınalı denizi yerine despotluğu tercih eder.
 • Özgürlüğün üzerindeki her kısıtlama bir sonraki kısıtlamayı daha az şoke edici daha kabul edilir yapar.
 • Eğer çoğunluk ezmek isterse, demokrasinin gelmesi azınlık için özgürlüğün başlangıcı değil kalıcı olarak kaybedilmesi demek olacaktır.
 • Özgür bir toplumda devlet insanların işlerini yönetmez. Kendi işlerini yürüten insanlar arasında adaleti yönetir.
 • İnsan hayatının önemli ahlaki vasıfları yalnızca özgür bir toplumda korunabilir.
 • Sivil özgürlüğün desteklenmediği herhangi bir sosyal bilimin gelişmesini beklemek anlamsızdır.
 • Bütün özgür toplumlar diğer toplumlara ya da kendilerinin özgür olmadıkları zamanlara göre daha az sosyal adaletsizliğe ve suca bulaşmışlardır. Ve daha parlak bir zenginlik elde etmişlerdir.
 • Özgürlük daha ileri politik bir sonucun aracı değildir. Kendisi en ileri politik sonuçtur. Özgürlük iyi bir kamusal yönetimin hatırına değil, toplumun ve özel hayatın en ileri hedefleri uğraşısının güvenliği içindir.


Leave A Reply