Özgürlük İle İlgili Cümleler – Özgürlük Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0

Özgürlük ile ilgili cümleler. Özgürlük kelimesi içeren “Özgürlük” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Özgürlük

Advertisement
Özgürlük Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Özgürlüğüne o kadar düşkündü ki, özgürlüğünün kısıtlanacağı korkusuyla duygusal bir ilişkiye girmekten kaçınıyordu.
 • Türk milleti, özgürlüğü, bağımsızlığı ve vatanı için savaşmış, binlerce şehit vermiştir.
 • Hapse girip, özgürlüğünün elinden alınacağı düşüncesi bile onu deli ediyordu.
 • İnsan için mutlak bir özgürlükten söz edilemeyeceği gibi mutlak bir itaatten de söz edilemez.
 • Özgürlük kavramı bazılarımızı rahatsız etse de hiç istisnasız hepimizin olmazsa olmazlarının başında geliyor.
 • Özgürlük sadece kuşların mı hakkı? Ben de uçmak istiyorum.
 • Özgürlüğü olmadan yaşayan bir insanın, bana göre saksıdaki çiçekten hiçbir farkı yoktur.
 • Babam, annemin özgürlüğünü sürekli kısıtlar, sokağa çıkmasına dahi izin vermezdi.
 • Kimse, kimsenin özgürlüğüne müdahale etme hakkına sahip değildir.
 • İnsanların özgürlüğü, diğer insanların özgürlüğünün başladığı yerde biter.
 • Gecenin bir vakti müziği açıp, buna özgürlük demeye kalkarsan, polisi böyle kapında bulursun.
 • Kant felsefesinde özgürlük kavramı, evrensel ahlâk yasalarıyla organik bir ilişki içinde değerlendirilir.
 • Öbür prensler gibi Philipp de hoşgörüsüz bir hükümdardı ama, çoğunun tersine Protestanlığı benimsemeyenlerin ülkeden göç etmesine izin vererek kişisel vicdan özgürlüğüne saygı gösterdi.
 • Giderek küresel bir köye dönüşen dünyada, seyahat etmek özgürleştikçe ve kolaylaştıkça, bu yönde daha fazla talep olacak ve turizmcilere daha fazla iş düşecek.
 • Calvertler bu dönemde Üçleme öğretisini kabul eden bütün Hıristiyanlar için inanç özgürlüğünü kolonide yerleştirmeye çalıştılar.


Leave A Reply