Özgürlük İle İlgili Kompozisyon

1

Özgürlük ile ilgili Gerçek Özgürlük başlıklı özgürlüğün önemi ve özgürlük kavramı ile ilgili yazı / kompozisyon

Özgürlük
GERÇEK ÖZGÜRLÜK

Advertisement

İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus bunun için «İlim, kendin bilmektir» demiştir. Doğduğu, büyüdüğü çevreyi tanıyan, bir kişisi olduğu toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen insan, özgürlüğün eşiğine adımını atmış demektir.

Hem maddî, hem de manevî yaşantımızın gerçeklerini; okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Bu da önce disiplinli bir aile ve okul eğitimiyle gerçekleşebilir. Kişi ilgi duyduğu her alanda, öğrenmek istediği varlıkların sırrını çözebilme özgürlüğüne kavuşabilmelidir.

İnsan, her şeyden önce, düşünen bir varlıktır. Descartes, “Madem ki düşünüyorum, o halde varım” diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisiyle mümkün olabileceğini söylemiştir.

Düşünce özgürlüğüne açılan kapı, ilgi yolundan geçer. İlgi duyduğumuz varlıklar karşısında düşünebiliriz. Zevk duyduğumuz, hoşlandığımız bir varlığın diğer varlıklarla olan ilişkisini kıyaslamalı bir şekilde değerlendirmeye çalışırız. Bu değerlendirme bizi gerçeğe ulaştırır. Sevdiğimiz, saydığımız ve zevk duyduğumuz varlıkların niteliklerini öğrenince bu niteliklerin meydana geliş sebeplerini araştırır ve sonuca ulaşmaya çalışırız. Bu yoldan giderken kafamızda çeşitli kavramlar doğar ve bu da bizi düşünce özgürlüğüne götürür.

Advertisement

İnsana gerçek huzuru veren, inanmadır. İnanç duygusu; büyüklüğü karşısında etkilendiğimiz, faydasını gördüğümüz, iyiliğinden yararlandığımız, güzelliğine hayran kaldığımız, bize mutluluk getiren varlıkla doğar. Ayrıca olumlu cesaret, yapıcı kuvvet, faydalı enerji, şaşmaz adalet de bizde inanç duygusunu kökleştirir ve geliştirir.

O halde bilgimizi, düşüncelerimizi ve imanımızı hiç bir çıkar gözetmeden önce ailemizin, sonra çevremizin ve ulusumuzun hayrına dile getirebilmeliyiz. Bilgisini, düşüncesini ve imanını özgürlük havası içinde söyleyebilenler gerçek özgürlüğün olumlu ışığında yollarını aydınlatmış olurlar.


1 Yorum

Leave A Reply