Özgürlük Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Özgürlük ne anlama gelir? Özgürlük kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
“Özgürlüğünün ilk gününde meyhanedeki arkadaşları ona dostça öğütler verdiler.” – İ. O. Anar
2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet
“Özgürlük görece bir kavramdır, onu oldum olasıya bilmişimdir.” – A. Erhat
Görüş ve düşünceleri basın ve yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkı
Düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması, fikir hürriyeti


Leave A Reply