Ozon Nedir? Ozon Hakkında Bilgi

0

Ozon nedir? Ozon gazı ve ozon gazının özellikleri ile ozon tabakasının görevi ile ilgili olarak bilgilerin paylaşıldığı yazımız.

ozonAğır kokulu bir gazdır. Gerçekten, oksijenin bir başka şeklidir; molekülünde 3 atom vardır. 03 formülü ile gösterilir.

Advertisement

Oksijen kokusuz bir gaz olduğu halde ozonun, eser haldeyken bile, şiddetli, karakteristik bir kokusu vardır. Oksijenden ozon meydana gelirken büyük bir enerji verilmesi gerekir. Ozon bozulup oksijene dönerken ele bu enerji açığa çıkar. Bu bakımdan, sâf ozon çok tehlikelidir. Bozulurken şiddetle patlayabilir. Seyreltik halde patlamaz, yavaş yavaş oksijen haline döner Dayanıklı değildir, hele yüksek sıcaklıklarda ozon hiç bulunmaz.

Ozonun meydana gelişi bir oksijen molekülü ile bir oksijen atomunun çarpışması şeklinde izah edilir. Kuvvetli elektrik kıvılcımları oksijen molekülünü atomlarına böler, bu atomlar da rastladıkları başka oksijen ınolekülleri ile ozonu meydana getirirler. Şimşeklerin çaktığı yıldırımlı havalarda havada bir miktar ozon meydana gelir. Yağmurlu havalarda hafif bir ozon kokusu duyulabilir. Ultraviyole lambaları yanında da ozon kokusu duyulur. Ayrıca, suyun elektrolizi sırasında anot civarında beyaz fosforun yavaş oksidasyonu sırasında; hidrojen peroksitin bozunması sırasında; flüorun suya etkisi anında ozon meydana gelebilir. Teknikte ozon «ozonizator» denilen cihazlarda elde edilir.

Ozon en kuvvetli yükseltgenlerden biridir. En seyreltik ozon bile bakterileri derhal öldürür, Bazı şehir suları ozonla dezenfekte edilir. Bu usulün üstünlüğü ozonun bakterileri öldürdükten sonra oksijen haline geçmesi, yani suyun özelliğini değiştirmemesidir. Klorla dezenfekte edilen sularda ise bîr miktar klor kalır, suyun tadını bozar.

Adi şartlarda yeryüzünün etrafındaki atmosferin yeryüzüne yakın kısmında ozon yoktur. 20 km. yükseklikte ozonlu bir tabaka bulunur. Bu tabaka güneş ışınlarındaki ultraviyole ışınlarla meydana gelir. Güneşin ultraviyole ışınlarının tamamının bize kadar gelememesinin sebebi bu tabakadır.

Advertisement

Ozon akciğer üzerine zararlı etkiler yapar. Fazla miktarları zehirlidir.


Leave A Reply