P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler, Anlamları, Eş Anlamlılar Sözlüğü

0
Advertisement

P harfi, Türkçede bulunan P harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kaynak: pngegg.com

P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 • pabuç: ayakkabı, kundura,
 • padişah: hükümdar, hakan, sultan.
 • paha: değer, fiyat, eder, karşılık,
 • pak: temiz, an.
 • pakt: antlaşma,
 • palavra: uydurma, yalan söz.
 • palazlanmak: 1. irileşmek. 2.gelişmek,
 • panayır: fuar.
 • panel: açık oturum,
 • panik: korku, ürkü.
 • paralamak: parçalamak,
 • paralel: koşut, müvazi, enlem,
 • paralı: zengin,
 • paramparça: hurdahaş,
 • parantez: ayraç,
 • parasız: 1. fakir, yoksul. 2.bedava,
 • paratoner: yıldırımlık,
 • parazit: 1. asalak. 2. cızırtı.
 • Parça: 1. bölüm. 2. tane. 3. kısım.
 • parçalamak: bölmek,
 • parıltı: parlaklık,
 • pas: aktarma,
 • pasaj: bölüm, parça,
 • pasak: kir.
 • pasaklı: kirli, dağınık, düzensiz,
 • pasif: eylemsiz, edilgin,
 • patak: dayak,
 • patika: keçiyolu.
 • patlama: infilâk,
 • patron: işveren,
 • pay: hisse,
 • paydaş: hissedar,
 • paye: aşama.
 • payidar: kalımlı, ölümsüz,
 • paylamak: azarlamak,
 • payitaht: başkent,
 • paylaşmak: üleşmek, taksim etmek,
 • pedagog: eğitimci,
 • peder: baba.
 • pehlivan: güreşçi,
 • pejmürde: 1. eski püskü, yırtık. 2. dağınık.
 • pek az: ender, nadir,
 • pek çok: 1. gayet. 2. çok fazla.
 • pekiştirmek: 1. sertleştirmek, katılaştırmak. 2. sağlamlaştırmak,
 • perişan: 1. zavallı. 2. dağınık,
 • perva: korku, çekinme,
 • pervasız: korkusuz, çekinmez, sakınmaz,
 • peşkir: havlu,
 • peşinen: önceden,
 • peşin hüküm: önyargı,
 • petrol: yeryağı.
 • peyda: belli, açık.
 • Peygamber: Yalvaç, Resul.
 • Peygamberler: Enbiya,
 • peyk: uydu.
 • peyzaj: görünüm,
 • pınar: kaynak,
 • pırtı: 1. değersiz, eskice. 2. eşya.
 • pısırık: tutuk, utangaç, çekingen, uyuşuk,
 • pikap: 1. plakçalar. 2. kamyonet,
 • pingpong: masatopu.
 • pinti: cimri, eli sıkı.
 • pir: 1. yaşlı. 2. iyice.
 • pirelenmek: huylanmak, kuşkulanmak, tasalanmak, işkillenmek,
 • pirüpak: tertemiz, lekesiz,
 • pis: kirli,
 • pisboğaz: obur.
 • pişdar: öncü.
 • pişman: nadim,
 • piştov: tabanca,
 • piyes: oyun.
 • plâj: kumsal.
 • plân: düşünce, tasan, düzenek.
 • plânlı: hesaplı, ölçülü,
 • plâto: 1. düzlük. 2. yayla,
 • pohpohlamak: kompliman,
 • koltuklamak, övmek, politika: siyaset.
 • Polonez: Polonyalı,
 • pomat: merhem,
 • portatif: taşınabilir,
 • posa: artık, poz: duruş.
 • pozisyon: durum, konum,
 • pozitif: artı, olumlu,
 • pozitivizm: olguculuk,
 • pratik: uygulamalı,
 • prensip: ilke.
 • pres: sıkıştırıcı, mengene,
 • prestij: itibar,
 • problem: sorun,
 • prodüksiyon: üretim, yapım, üretme,
 • prodüktör: yapımcı,
 • projeksiyon: izdüşüm, gösterim,
 • projektör: ışıldak,
 • proleter: emekçi,
 • prospektüs: tarife,
 • protesto: ihtarname, reddetme.
 • prova: deneme,
 • psikoloji: ruhbilim.
 • puan: 1. sayı. 2. benek,
 • puanlı: benekli,
 • punt: fırsat,
 • pus: buğu, sis.
 • puslu: kapalı, bulanık, donuk,
 • pusmak: sinmek,
 • putatapar: putperest,
 • püre: ezme.
 • pürtük: çıkıntı, kabarcık,
 • pürüz: 1. engel, güçlük. 2. kabarcık, çıkıntı.


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  padişah, hükümdar, sultan
  palazlanmak, varlanmak
  para, pul
  pasak, kir
  payitaht, başkent, başşehir
  pek, çok, katı, sert
  perde, paravan, zar
  pestil, kak
  peyk, uydu
  pir, ihtiyar, koca
  pişe, zanaat
  politika, siyaset
  puslu, dumanlı

Leave A Reply