P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

P harfi, Türkçede bulunan P harfi ile başlayan eş anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

P Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

pabuç: ayakkabı, kundura,

padişah: hükümdar, hakan, sultan.

paha: değer, fiyat, eder, karşılık,

pak: temiz, an.

Advertisement

pakt: antlaşma,

palavra: uydurma, yalan söz.

palazlanmak: 1. irileşmek. 2.gelişmek,

panayır: fuar.

Advertisement

panel: açık oturum,

panik: korku, ürkü.

paralamak: parçalamak,

paralel: koşut, müvazi, enlem,

Advertisement

paralı: zengin,

paramparça: hurdahaş,

parantez: ayraç,

parasız: 1. fakir, yoksul. 2.bedava,

Advertisement

paratoner: yıldırımlık,

parazit: 1. asalak. 2. cızırtı.

Parça: 1. bölüm. 2. tane. 3. kısım.

parçalamak: bölmek,

Advertisement

parıltı: parlaklık,

pas: aktarma,

pasaj: bölüm, parça,

pasak: kir.

Advertisement

pasaklı: kirli, dağınık, düzensiz,

pasif: eylemsiz, edilgin,

patak: dayak,

patika: keçiyolu.

Advertisement

patlama: infilâk,

patron: işveren,

pay: hisse,

paydaş: hissedar,

Advertisement

paye: aşama.

payidar: kalımlı, ölümsüz,

paylamak: azarlamak,

payitaht: başkent,

Advertisement

paylaşmak: üleşmek, taksim etmek,

pedagog: eğitimci,

peder: baba.

pehlivan: güreşçi,

Advertisement

pejmürde: 1. eski püskü, yırtık. 2. dağınık.

pek az: ender, nadir,

pek çok: 1. gayet. 2. çok fazla.

pekiştirmek: 1. sertleştirmek, katılaştırmak. 2. sağlamlaştırmak,

Advertisement

perişan: 1. zavallı. 2. dağınık,

perva: korku, çekinme,

pervasız: korkusuz, çekinmez, sakınmaz,

peşkir: havlu,

Advertisement

peşinen: önceden,

peşin hüküm: önyargı,

petrol: yeryağı.

peyda: belli, açık.

Advertisement

Peygamber: Yalvaç, Resul.

Peygamberler: Enbiya,

peyk: uydu.

peyzaj: görünüm,

Advertisement

pınar: kaynak,

pırtı: 1. değersiz, eskice. 2. eşya.

pısırık: tutuk, utangaç, çekingen, uyuşuk,

pikap: 1. plakçalar. 2. kamyonet,

Advertisement

pingpong: masatopu.

pinti: cimri, eli sıkı.

pir: 1. yaşlı. 2. iyice.

pirelenmek: huylanmak, kuşkulanmak, tasalanmak, işkillenmek,

Advertisement

pirüpak: tertemiz, lekesiz,

pis: kirli,

pisboğaz: obur.

pişdar: öncü.

Advertisement

pişman: nadim,

piştov: tabanca,

piyes: oyun.

plâj: kumsal.

Advertisement

plân: düşünce, tasan, düzenek.

plânlı: hesaplı, ölçülü,

plâto: 1. düzlük. 2. yayla,

pohpohlamak: kompliman,

Advertisement

koltuklamak, övmek, politika: siyaset.

Polonez: Polonyalı,

pomat: merhem,

portatif: taşınabilir,

Advertisement

posa: artık, poz: duruş.

pozisyon: durum, konum,

pozitif: artı, olumlu,

pozitivizm: olguculuk,

Advertisement

pratik: uygulamalı,

prensip: ilke.

pres: sıkıştırıcı, mengene,

prestij: itibar,

Advertisement

problem: sorun,

prodüksiyon: üretim, yapım, üretme,

prodüktör: yapımcı,

projeksiyon: izdüşüm, gösterim,

Advertisement

projektör: ışıldak,

proleter: emekçi,

prospektüs: tarife,

protesto: ihtarname, reddetme.

Advertisement

prova: deneme,

psikoloji: ruhbilim.

puan: 1. sayı. 2. benek,

puanlı: benekli,

Advertisement

punt: fırsat,

pus: buğu, sis.

puslu: kapalı, bulanık, donuk,

pusmak: sinmek,

Advertisement

putatapar: putperest,

püre: ezme.

pürtük: çıkıntı, kabarcık,

pürüz: 1. engel, güçlük. 2. kabarcık, çıkıntı.

Advertisement

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ – J – K – – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z


Yorum yapılmamış

 1. Türker Özpınar on

  padişah, hükümdar, sultan
  palazlanmak, varlanmak
  para, pul
  pasak, kir
  payitaht, başkent, başşehir
  pek, çok, katı, sert
  perde, paravan, zar
  pestil, kak
  peyk, uydu
  pir, ihtiyar, koca
  pişe, zanaat
  politika, siyaset
  puslu, dumanlı

Leave A Reply