Pabuç İle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Anlamları Açıklamaları (Pabuç İle Söz)

0

İçinde pabuç kelimesi geçen atasözleri, deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin açıklamaları. Pabuç hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları.

Pabuç İle İlgili Atasözleri - Deyimler

Pabuç İle İlgili Atasözleri – Deyimler

ATASÖZLERİ

 • ***abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
  çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.
 • ***ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
  davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.
 • ***babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga eksik olmaz
  ortaklaşa kullanılan bir mal, kimi zaman baba ile oğlu arasında bile kavgaya neden olur.
 • ***Hüner erbabı pabuçlukta kalmaz
  İşini iyi yapan usta kişi bir yerlere gelir, yükselir.

DEYİMLER

 • ***(birine, bir şeye) pabuç bırakmamak
  yapacağından vazgeçmemek, hiçbir şeye aldırmamak, korkmamak: Bu tehditlere hiç pabuç bırakmadı. -H. Topuz.
 • ***(birinin) pabuçlarını çevirmek
  dolaylı olarak kovmak.
 • ***dili pabuç kadar
  saygısızca ve gönül kırıcı bir biçimde konuşan.
 • ***gürültüye pabuç bırakmamak
  patırtıya pabuç bırakmamak.
 • ***kuru gürültüye pabuç bırakmamak
  bir durum karşısında telaşsız, korkusuz, dilediğince davranmak: Köse Mümeyyiz öyle denemeden kuru gürültüye pabuç bırakır takımından değildi. -Ö. Seyfettin.
 • ***pabucu dama atılmak
  kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.
 • ***pabucuna kum dolmak
  pabucuna taş kaçmak.
 • ***pabucuna taş kaçmak
  ortaya çıkan durum karşısında tedirgin olmak.
 • ***pabucunu dama atmak
  kendinden üstün birini gözden düşürmek: Her girdiği çevrede öbür kadınların pabucunu dama atmış, hep birinci kadın rolüne çıkmıştı. -H. Taner.
 • ***pabucunu eline vermek
  dolaylı olarak kovmak.
 • ***pabucunu ters giydirmek
  güç bir duruma sokarak telaşla kaçırmak.
 • ***pabuç eskitmek (paralamak)
  bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek.
 • ***pabuç kadar dili olmak
  kabaca ve terbiyesizce karşılık vermek.
 • ***pabuç pahalı
  1) birinin uğraşmaya kalktığı kimsenin, kendinden güçlü çıkması durumunda söylenen bir söz: Baktı pabuç pahalı, işi şakaya vurdu. 2) herhangi bir durum veya girişilen işin sonunda zararlı çıkma ihtimali bulunduğunu belirten bir söz.
 • ***patırtıya pabuç bırakmamak
  tkz. önemli bir tehlike yaratmayacağını bildiği kışkırtmalara, yıldırmalara aldırmayıp bildiğini yapmak.
 • ***sağlam pabuç (ayakkabı) değil
  bir kimsenin güvenilmez olduğunu belirten bir söz: “Nasıl aldattı beni meğer sağlam ayakkabı değilmiş.” -P. Safa.

Leave A Reply