Pabuç İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları Açıklamaları – Pabuç İle Söz

0
Advertisement

İçinde pabuç kelimesi geçen atasözleri, deyimler nelerdir? Bu atasözleri ve deyimlerin açıklamaları. Pabuç hakkında atasözleri, deyimler ve anlamları.

Pabuç İle İlgili Atasözleri - Deyimler

Pabuç İle İlgili Atasözleri – Deyimler

ATASÖZLERİ

***abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

***ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz
davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.

***babayla oğlanın pabucu bir olunca evde kavga eksik olmaz
ortaklaşa kullanılan bir mal, kimi zaman baba ile oğlu arasında bile kavgaya neden olur.

Advertisement

***Hüner erbabı pabuçlukta kalmaz
İşini iyi yapan usta kişi bir yerlere gelir, yükselir.

DEYİMLER

***(birine, bir şeye) pabuç bırakmamak
yapacağından vazgeçmemek, hiçbir şeye aldırmamak, korkmamak: Bu tehditlere hiç pabuç bırakmadı. -H. Topuz.

***(birinin) pabuçlarını çevirmek
dolaylı olarak kovmak.

***dili pabuç kadar
saygısızca ve gönül kırıcı bir biçimde konuşan.

Advertisement

***gürültüye pabuç bırakmamak
patırtıya pabuç bırakmamak.

***kuru gürültüye pabuç bırakmamak
bir durum karşısında telaşsız, korkusuz, dilediğince davranmak: Köse Mümeyyiz öyle denemeden kuru gürültüye pabuç bırakır takımından değildi. -Ö. Seyfettin.

***pabucu dama atılmak
kendinden üstün birinin çıkmasıyla gözden düşmek.

***pabucuna kum dolmak
pabucuna taş kaçmak.

Advertisement

***pabucuna taş kaçmak
ortaya çıkan durum karşısında tedirgin olmak.

***pabucunu dama atmak
kendinden üstün birini gözden düşürmek: Her girdiği çevrede öbür kadınların pabucunu dama atmış, hep birinci kadın rolüne çıkmıştı. -H. Taner.

***pabucunu eline vermek
dolaylı olarak kovmak.

***pabucunu ters giydirmek
güç bir duruma sokarak telaşla kaçırmak.

Advertisement

***pabuç eskitmek (paralamak)
bir iş için bir yere çok gidip gelmek, işi takip etmek.

***pabuç kadar dili olmak
kabaca ve terbiyesizce karşılık vermek.

***pabuç pahalı
1) birinin uğraşmaya kalktığı kimsenin, kendinden güçlü çıkması durumunda söylenen bir söz: Baktı pabuç pahalı, işi şakaya vurdu. 2) herhangi bir durum veya girişilen işin sonunda zararlı çıkma ihtimali bulunduğunu belirten bir söz.

***patırtıya pabuç bırakmamak
tkz. önemli bir tehlike yaratmayacağını bildiği kışkırtmalara, yıldırmalara aldırmayıp bildiğini yapmak.

Advertisement

***sağlam pabuç (ayakkabı) değil
bir kimsenin güvenilmez olduğunu belirten bir söz: “Nasıl aldattı beni meğer sağlam ayakkabı değilmiş. -P. Safa.


Leave A Reply