Padişah 2. Süleyman Kimdir? Hayatı, Dönemi Önemli Olaylar, Savaşlar

1

Osmanlı Padişahlarından 2. Süleyman Kimdir ve ne yapmıştır? 2. Süleyman hayatı, biyografisi, 2. Süleyman dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

2. Süleyman

SÜLEYMAN II. (1642- 1691 )

Osmanlı padişahlarının 20.’sidir. Deli İbrahim’in 2. oğludur. Kendisinden 3,5 ay büyük olan kardeşi IV. Mehmet’in 6,5 yaşında padişah olması üzerine, Şehzade Süleyman veliaht oldu, 40 yıl kadar veliaht kaldı.

II. Süleyman bütün Osmanlı tarihinin en uzun veliahtlık süresi budur. IV. Mehmet’in tahttan indirilmesi üzerine 1687’de padişah oldu, 49 yaşında ölünceye kadar 3,5 yıl saltanat sürdü.

II. Süleyman’ın bütün saltanatı «Felaket Yılları» içinde geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Viyana bozgunundan beri Almanya, Venedik, Lehistan, Rusya gibi 4 büyük, bir sürü de küçük devlete karşı tek başına savaşıyordu. Kısa saltanatı boyunca II. Süleyman, devletin idaresini vezirlerine bıraktı.

1687’de Eğri düşmüş, Almanlar Doğu Macaristan’a da girmişlerdi. Eğri, Macaristan’ daki Osmanlı şehirlerinin Budin’den sonra en önemlisiydi; 47 camisi vardı. Leh cephesinde Kırım Hanı Selim Giray, zaferleri sayesinde düşmanı Osmanlı topraklarına sokmadıysa da Osmanlılar’ın asıl cephesi sayılan Almanya cephesi çöküntü halindeydi. Askeri teşvik için II. Süleyman, 6 haziran 1689’da, ordunun başında Edirne’den yola çıktıysa da 25 haziranda Sofya’ya geldiğinde, esasen bozuk olan sıhhati büsbütün kötüleştiğinden, orada kaldı. Saltanat kurultayı, tek çarenin Köprülü Fazıl Mustafa Paşa‘nın tam yetkiyle sadarete ve başkomutanlığa getirilmesi olduğuna karar verdi.

II. Süleyman Edirne’de öldü. İç organları Edirne’ye gömüldü, cenazesi İstanbul’a getirildi; Kanuni’nin türbesine gömüldü. II. Süleyman’ın çocuğu olmamış, yerine kardeşi II. Ahmet geçmiştir.

2. Süleyman

Kaynak 2 – Kısaca 2. Süleyman

II. Süleyman, Osmanlı padişahı (15 Nisan 1645 İstanbul – 22 Haziran 1691 Edirne). Padişahlık dönemi: 1687-1691. Babası Sultan İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır.

Ağabeyi IV. Mehmet‘in saltanatı döneminde sarayda kapalı bir yaşam sürdü. Başarısızlıkla sonuçlanan II. Viyana Kuşatmasından sonra, 1687’de IV. Mehmet’ in tahttan indirilmesi üzerine, onun yerine tahta çıkarıldı. Döneminde Avusturyalılar, Eğri, Lipva ve öteki bazı kaleleri ele geçirdiler. Venedikliler ise, Teb Kenti ile Bosna’daki Knin Kalesi’ni aldılar. 1688’de ise Avusturyalılar Belgrad, arkasından da Niş Kalesi Avusturyalıların eline geçti.

II. Süleyman sonunda Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa‘yı sadrazamlığa getirdi. Fazıl Mustafa Paşa, Niş ve Belgrad’ı düşmandan kurtardı. Tuna’nın güneyinde bulunan tüm Avusturya birliklerini geri attı. II. Süleyman, tahta çıktığı sırada hastaydı. Bu rahatsızlığı dört yıldan biraz fazla süren saltanatı boyunca sürdü. Fazıl Mustafa Paşa’yı yeni bir sefere uğurladıktan sonra Edirne’de öldü, cenazesi İstanbul’a getirilerek, Süleymaniye Camisi’nin avlusuna gömüldü.


1 Yorum

Leave A Reply