Padişah Sözleri

0
Advertisement

Padişah sözleri. 600 yıl boyunca hüküm sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğunda başa geçmiş olan padişahların söyledikleri ünlü sözlerden seçmeler.

Featured

Emir Allah’ındır… Lâkin kulların hic hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düsman eline komayız. Velâkin orada kılıctan gecirilen, katledilen binlerce Müslüman icin aglarız! II.Sultan

Yardım almaya alısan, emir almayada alısır! Sultan IV.Murad

Kılıc kınından cıkmadıkca it sürüsü dagılmaz. II.Mahmud

Advertisement

Allah, peygamber korkusu bilmez alcaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaslanmaz! Sultan IV.Murad

Dünya devleti ebedi degildir.Fani cihanda hic kimse de ölümsüz degildir.İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır. Fatih Sultan Mehmet

Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil degildim, o kadar.Kırk yıl su devletlerin birbirine düsmesini bekledim. Onlar birbirlerine düstü, simdi ben tahtta degilim. Sultan II. Abdülhamid Han

Düsmanın kurtulus recetesi öldürmek icindir. Esaretin bir cesidi de borclandırmadır. Sultan II. Abdülhamid Han

Advertisement

Millet birbirini kırıp gecirecegine bırakın beni öldürsün.İcabı halinde donanmayı kaybetmemek icin canımı vermeye hazırım.

Cevizin kabugunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. Sultan II. Abdülhamid Han

Yenileceginden korkan, daima yenilir. Yıldırım Bayezid

Kılıcımız parladıkca düsmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düsman bizi görmek degil, bir de tepeden bakar. Yavuz Sultan Selim

Advertisement

‘Nerede bir ilim ehli duyarsan ona ragbet, ikbâl (ilgi) ve yumusaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklasma. Bizim meslegimiz ALLAH yolu ve maksadımız ALLAH’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı degildir. Sana da bunlar yarasır.Daima herkese ihsanda bulun. Memleket islerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum!’ Sözlerini tamamladıktan sonra tekrar yanına cagırmıs ve vasiyetine hususî olarak sunu da eklemisti:’islâmbol’u (istanbul’u) ac gülzâr (gül bahcesi) et!’ OSMAN GAZİ

İmparatorunuza söyleyin, simdiki Osmanlı padisahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulastıgı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulasamaz. Fatih Sultan Mehmet

Ey konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım. Fatih Sultan Mehmet

Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman’a kadar bütün padisahlar askerin önünde sefere cıkmıslardır. Dedemiz Sultan İkinci Selim’le (II. Selim) cennetmekan pederimiz Sultan Murad (III. Murat) bu usulü bozdular. Biz dahi, baslangıcta seferi pasalarımıza ısmarlamakla hataya düstük. Asker evlatlarımız bizi baslarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere cıkacagız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. III. Mehmet

Advertisement

Sancak-ı serifi sana, seni Yüce Allah’a emanet eyledim. Tatar Hanı’nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dısarı cıkma! III.Ahmed

Bana agırlık ve hazine lazım degil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din ugruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim! II.Mustafa

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemisizdir. II.Mustafa

Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ates kesilir saba yeli gül bahcemizden gecse. Sarı Selim (II. Selim)

Advertisement

Valide, biz Sultan oglu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii’nde bu kılıcı nicin kusandık? Kararımız karardır, sefere cıkacagız. Taht ugruna devleti feda etmeyiz. III. Mehmed

Gidin, daha cok müttefik ve daha büyük ordularla karsıma cıkın ki, kazanacagım san ve zafer de daha büyük olsun! Yıldırım I. Bayezit

Ben Osmanlı Padisahı, İslâm Halifesi, fakat her seyden evvel Türk Hakanıyım. V. Mehmet Resat

Facialara kalkan olamadım ise de; siper sâika (paratoner) vazifesi gördüm… Bütün musibetleri üzerime cektim. Kendimi feda ederek vatanı kurtarmaya calıstım. Dinine, devletine, vatanıma ve milletine hıyanet edenlerin aziz Allah’ın kahreden kudretli gücüne hedef olması icin yakarıyorum..Her tarafı istilâ eden inkılâb ve ihtiras icinde karsı koyma yahut basegme imkânını bulamadım. Kamuoyuna sükûn ve durumda acıklık belirinceye kadar İstanbul’dan gecici olarak ayrılmaya karar verdim..Vekili oldugum sanı yüce peygamberin yaptıgını yaptım, hicret ettim..Elbet birgün hak kuvvete üstün gelecek ve necîb milletimiz hakikatleri ögrenecektir..Biz her sey olabiliriz. Cahil, tecrübesiz, hatalı bir siyasete kapılmıs olabilir ve zararlar da verebiliriz ama Osmanoglu olarak nasıl vatan haini olabiliriz? VI. Mehmed Vahidettin

Advertisement

‘Osmanlı’ya iki kıta üzerinde hükmetmek yetmez! Zirâ i’lâ-yı kelimetullâh azmi iki kıtaya sıgmayacak kadar büyük bir davadır. Selcuklu’nun vârisi (mirascısı) biz oldugumuz gibi Roma’nın (Avrupa’nın) vârisi de biziz!.’ Orhan Gazi

Baba, eger padisah siz iseniz geliniz ve ordunun basına geciniz. Yok, eger padisah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun basına geciniz. Fatih Sultan Mehmet

Hak arayan varsa, hakkını verin. Bas kaldıran varsa, basını kesin. Sultan II. Abdülhamit Han

Bak Pasa, sana devlet islerini dogrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan calıskan kulları yakasından tutup zorla dısarı atmak cesaretini gösterdin. Agalara araba gönderdin, yeniceriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meger zorbaların bası senmissin! II.Ahmed

Advertisement

Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. Osman Gazi

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar. Yavuz Sultan Selim

Halk icinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

sahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düsman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düsman olur, komutan olur, sevgili olur. Yavuz Sultan Selim

Advertisement

Bagdat’ı almaya calısmak, Bagdat’ın kendinden daha mı güzeldi ne?! Sultan IV. Murad

Tarih degil, hatalar tekerrür ediyor! Sultan II. Abdülhamid Han

Savas yalnız sınırlarda olmaz .Savas bir milletin topyekün atese girmesidir.Eger bu bütünlük saglanmamıssa zafer tesadüfi,yenilgi kaderdir. Sultan II. Abdülhamid Han

Bir karıs dahi olsa vatan topragını satmam, zira bu vatan bana degil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldıgı fiyata verir. cünkü bu topraklar kanla alınmıstır, kanla verilir! Sultan II. Abdülhamid Han

Advertisement

Yapmak istedigimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım. Fatih Sultan Mehmet

Cesaret insanı zafere , kararsızlık tehlikeye , korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim

Bu dünya iki padisaha yetecek kadar büyük degildir. Yavuz Sultan Selim

Adaletin en kötüsü gec tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. Orhan Gazi

Advertisement

Ogul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avuc topragı beylik yaptı. Biz Allah’ın izniyle beyligi sultanlıga cevirdik. Sen daha da büyügünü yapacaksın! Osmanlı’ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez. Zira İ’la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi serifini yüceltmek, İslamiyet’i yaymak) azmi iki kıtaya sıgmayacak yüce bir azimdir. Orhan Gazi


Leave A Reply