Pakistan Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Pakistan – Pakistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

pakistan-bayragiPAKİSTAN;
Yüzölçümü: 796.085 km2-
Başkenti: İslamâbad.
Dil: Urdu (resmi dil), Pencabi, Sindhi, Belvci, İngilizce.
Din: Müslüman (% 97 ), Hindu (%1.5), Hristiyan (% 1.4).
Para birimi: 1 Pakistan rupisi =100 paisa
Başlıca kentleri: Karaçi, Lahore, Faysalabad, Ravalpindi, Haydarâbad, Multan, Gujranvala, Peşaver, Sialkot.

Advertisement

Güney Asya’da devlettir. Pakistan İslâm Cumhuriyeti; batı ve kuzeyden Afganistan, kuzeydoğudan Çin, doğu-gü-neydoğudan Hindistan, güneyden Umman Denizi, güneybatıdan İran ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; Ülkede, göze çarpan belli başlı yüzey şekilleri, kuzeydeki ve batıdaki dağlar, Belucistan ve Potvar yaylalarıyla Pakistan’ın 2/5’ini kaplayan, güneybatıda Pencap’ tan Sind’e kadar uzanan İndus Ovası’ dır (515.000 Km2). Kuzeyde Himalayalar 8.611 m’ye (Godwin Austen Doruğu), Hindikuş Dağları 7.690 m’ye (Tiriş Mir Doruğu), Karakurum Dağları 7.788 m’ye (Rakopoşi doruğu) ulaşır. Batıda birkaç geçit, Pakistan’ı Afganistan ve İran’a bağlar. Ortalama yüksekliği 700 m olan Belucistan Yaylası, havzalardan, tepelerden ve kıyıda çamur düzlüklerinden oluşan kurak bir gölgedir. 3/5’i Pakistan sınırları içinde akan, İndus Havzası’nın can damarı İndus Irmağı’dır (3.050 km). Irmağı denize döküldüğü yerde oluşturduğu 8.000 km2’lik delta verimsizdir. Güneydoğuda Hindistan’dan uzanan Tar Çölü yer alır.

İklim; Muson bölgesinin batı kıyısında yer alan Pakistan’da, yerel yağış ve ısı farklılıkları üç noktalardadır. Ülkede birbirini izleyen mevsimler; soğuk (aralık ortasından marta kadar), sıcak (nisan-haziran), muson (temmuz-eylül) ve muson sonrası dönemlerden oluşur. Ovalarda sıcaklık 1.5°C (ocak) 47°C (haziran) arasında değişir. 52.2 °C’lik sıcaklığın ölçüldüğü Yakubat, dünyanın en sıcak yerleşim alanlarından biridir. Kıyılarda sıcaklık daha düşüktür. Dağlarda sıcaklık -25 °C (ocak) ve 42°C (temmuz) arasında değişir. Pakistan genelde kurak bir ülkedir, yıllık ortalama yağış tutarı 391 mm olmasına karşın, bu değer ovalarda 170 mm’ye düşerken dağlarda 1.500 mm’ ye ulaşır.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Yalnızca % 3’ü ormanlarla kaplı olan ülkede, maki toplulukları, egemen bitki örtüsünü oluşturur. Güneydeki kurak bölgelerde kaktüslerle suya ve kuraklığa dirençli bitkiler yoğundur. Ovaların bazı bölümlerinden kurakçıl Akdeniz bitkileri görülür. 1.730-3.300 m arasında Alpler’e özgü bitki örtüsüyle karşılaşılır. 3.300 m’nin üzerinde Tibet ve Orta Asya’ya özgü bitkiler (uyuşturucu içerenler de bulunur) egemendir.

Advertisement

Doğal yaşam, yerel yönetimler tarafından korunma altına alınmasına karşın pek çok hayvanın soyu tükenmiştir. Dağlarda üç tür yaban keçisi (yılan yiyen keçi gibi) ve koyunu, yamaçlarda-da antiloplar yaşar. Ülkede 40 kemirici türü, timsah gibi çeşitli sürüngenler. 450 kuş türü vardır.

Ekonomi;
Tarım: Ekili alanlar, toplam yüzölçü-mün yaklaşık 1/5’ini oluşturur. İndus ve kollarının suladığı İndus Ovası ve vadiler, en verimli alanlardır. Buğday, pamuk, mısır, şekerpancarı, pirinç, patates, hurma, çeşitli meyveler başlıca ürünlerdir.

Hayvancılık: Büyükbaş (sığır, manda, inek), küçükbaş (koyun, keçi), kümes
hayvanları varlığı (210 milyon) sayıca yüksek olmasına karşın, verim düşüktür. Yıllık balık üretimi 425 bin ton kadardır

Endüstri: Demir-çelik, kimya, çimento gibi ağır endüstri dalları, devlet tarafından işletilir. Kâğıt, dokuma, şeker, bitkisel yağ, bisiklet, elektrikli araç-gereçler, öteki başlıca endüstri etkinlikleridir. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin %50’si hidroelektrik santrallarından elde edilmektedir.

Doğal Kaynaklar: Doğal kaynakların (petrol, doğal gaz, kömür, bakır, kromit, altın, gümüş, manyezit, boksit, barit, sülfür, antimuan, silis, demir filizi, vb) çeşitliliğine karşın, bunlardan bir bölümünün üretimleri sınırlı; bir bölümü ise işletmeye açılmamış durumdadır. 1.3 milyon hektar orman alanından yılda 750 bin ton ürün sağlanır.

Advertisement


Leave A Reply