Paladyum Nedir? Paladyum Elementinin Özellikleri

1

Paladyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Paladyum elementi ile ilgili bilgi.

paladyum Periyodik cetvelin VIII. grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Çelik renginde, gevrek ve kolay işlenebilir bir metaldir. 1803’de İngiliz kimyacısı William Hyde Wollaston tarafından rodyumla birlikte bulundu. Platin grubu metallerin rütenyum ve rodyumla birlikte en hafif grubunu oluşturur. Bu grup metaller içinde en düşük ergime noktasına sahip olandır. Tavlandığında yumuşak ve işlenebilir bir hal alır. Soğukta ise tam tersi özellikler gösterir. Havada ısıtılan paladyum, yüzeysel olarak oksitlenir. Platin grubu oluşturan metaller içinde yalnız o nitrik asitte çözünür. En belirgin özelliği kendi hacminin 1000 katı kadar hidrojeni, pd2H’ı oluşturarak soğutabilmesidir. Paladyum iki seri bileşik verir. Bunlar paladyumun 2 değerlikli olduğu Pd II bileşikleri ve paladyumun 4 değerlikli olduğu Pd IV bileşikleridir. Pd II bileşikleri diğerlerine oranla daha kararlıdır.

Advertisement

Sembolü: Pd
Atom Numarası: 46
Atom Ağırlığı: 106.42
Elemet serisi: Geçiş Metali

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşü beyaz

PERİYODİK TABLO

Paladyumun Kullanım Alanları:

Saf paladyum aşınmaya dayanıklı olduğundan özellikle elektrik rölelerinde ara madeni olarak kullanılır. Bunun dışında ester durumdaki oksijeni bağlamakta ve ısıl işlemler için kontrollü atmosfer gazlarında hidrojen-oksijen bileşimini kolaylaştırmakta, bazı organik ürünleri hidrojenlemede katalizör olarak kullanılır. Gazların arıtılmasında da hidrojenin paladyum içinde yayınma özelliğinden yararlanılır. Paladyumla yapılan alaşımlar mücevher yapımında da kullanılır. Beyaz altın olarak adlandırılan metal, paladyumla rengi giderilmiş bir altın alaşımıdır. Bundan başka metalik paladyumdan dişçilikte, saat yapımında, cerrahi aletlerin ve elektrik kontaklarının yapımında yararlanılır.

Advertisement

Paladyumun Elde Edilmesi:

Paladyuma Rusya’da, Kuzey ve Güney Amerika’da, Etiyopya’da ve Avustralya’da platin ve platin grubu metalleri içeren yataklarda rastlanır. Bundan başka Güney Afrika ve Kanada’daki nikel-bakır yataklarında da ender olarak bulunan paladyumu saf durumunda elde etmek için platin grubunu oluşturan metaller ard arda kimyasal işlemlerden geçirilerek, çözünür tuzlar durumuna getirilir. Daha sonra bunlardan her biri tuz halinde çökeltilir ve hidrojenle son bir indirgenmenin uygulanmasıyla saf paladyum elde edilir.


1 Yorum

Leave A Reply