Pamir Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Orta Asya’da bir çok farklı ülkenin sınırlarında bulunan Pamir bölgesi ve bu bölgede bulunan dağlar hakkında bilgi

pamir

Advertisement

Pamir, Orta Asya’da yüksek bir bölgedir. Büyük bölümü Tacikistan’da, öteki kesimleri Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Çin), Cammu ve Keşmir Eyaleti (Hindistan)-Afganistan sınırları üzerindedir. Doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan sıradağlar (Güneybatıda Hindikuş Dağları, güneydoğuda Karakurum Dağları, doğuda Karanlık Dağlar, kuzeybatıda Transalay Dağları, doğuda Mustagh-Ata Dağları, kuzeydoğuda Tanrı Dağları) arasında kalan Pamir Bölgesi, genelde dağlardan çok sıradağlar arasında kalan yaylalardan oluşur.

6.000 metreyi aşan çok sayıdaki doruk arasında, Transalay Dağları üzerinde Lenin Doruğu (7.134 m) ,Tacikistan’ın kuzeybatısında Komünizm Dağı (7.495 m) doğusuda Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’nde Kungur Dağı (7.719 metre) en yüksek noktalardır. Bu dorukların büyük çoğunluğu buzullarla kaplıdır. Güney Pamir, Afganistan’da Vakhan Irmağı vadisi ve Tacikistan-Afgan sınırını oluşturan Panc Irmağı üzerinden Hindu-kuş Dağları eteklerine kadar uzanır. Panc Irmağı aynı zamanda Pamir’in batı sınırını oluşturur.

Doğu Pamir batıdan yüksek olmasına karşın, o kadar dağlık değildir. Kayalıklarla kaplı geniş, düz vadi tabanlarına oranla, doğuda tepeler fazla yüksek değildir. Soğuk bir bozkır görünümündeki bölgede, hayvancılıkla uğraşan Kırgız çobanları yaşar.

Batı Pamir’de ise yüksek ve sarp dağlar, kayalıklı derin vadiler bulunur. Daha ılıman, yarı çöl ikliminin egemen olduğu, aşağılardaki vadilerde genellikle Tacikler yaşar. Sulamalı tarım yapma olanağı bulunan buralarda tahıl ve meyve yetiştirilir. Pamir’den geçen, Çin’i, batıya ve Hindistan’a bağlayan İpek Yolu, Sovyetler döneminde çağdaş biçimde yeniden düzenlenmiştir.

Advertisement


Leave A Reply