Panspermia Hipotezi Nedir?

0

Hayatın başlangıcı ile ilgili görüşlerden olan Panspermia Hipotezi (görüşü) neye dayanır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Panspermia Hipotezi

Panspermia Hipotezi Nedir?

Panspermia Hipotezi;Bazı bilim adamlarının kanaatlerine göre, hayat yeryüzüne başka gezegenlerden gelmiştir. Yaklaşık bir asır önce ortaya atılan bu görüş, biyolojide, “Panspermia Hipotezi” olarak bilinmektedir. Günümüzde de panspermia hipotezini savunanlar vardır. Bu görüşü savunanlar, bilinmeyen bir zamanda uzaya dağılmış olan spor veya tohumların, daha sonra dünyamıza gelerek hayatı başlattığını kabul etmektedirler.

panspermia

Panspermia hipotezi, bazı yönlerden itiraza uğramaktadır. Birincisi, başka gezegenlerden dünyamıza geldiği iddia edilen bu spor ve tohumların, uzun yolculukları sırasında çok yüksek ve düşük sıcaklıklara, öldürücü radyasyonlara nasıl dayanabildiğinin açıklanamamış olmasıdır. Uzay hakkındaki mevcut bilgilerimize göre, bu spor ve tohumların uzaydan dünyamıza canlı olarak gelebilmesi imkânsız görülmektedir.

Üstelik, durup dururken onlara bu yolculuğu yaptıracak kuvvet ve aracın ne olduğu da açıklanamamıştır. Her ne kadar, bahsedilen tohumların bizden çok daha ileri derecede evrimleşmiş canlılar tarafından getirilip dünyaya ekildiği belirtiliyorsa da, bu konuyu aydınlatacak ilmi bir delil şimdiye kadar bulunamamıştır.

İkincisi, bu görüş; hayatın yeryüzüne uzaydaki gezegenlerden veya diğer gök cisimlerinden geldiğini açıklamış olsa bile, hayatın bu gezegenlerde nasıl başladığına açıklık getirememektedir.


Leave A Reply