Panteizm Ne Demek?

0

Kamutanrıcılık olarak da Türkçemize geçen ama Panteizm olarak tanınan bir felsefe bir inanç olan Panteizm hakkında bilgiler.

panteizm

Advertisement

Bir felsefe okulu, bir inanç yoludur. Panteizme de denir. Bu inancın temeli, her şeyi Tanrı’yla bir görmektir. Kamutanrıcılıkta her şey Tanrı’yı meydana getirir. Tanrı, yarattıklarının bütünüdür.

Kamutanrıcılık iki temel düşünceden doğmuştur :

1. — Gerçek olan, yalnız Tanrı’nın kendisidir. Yaratılmışların hepsi, o gerçek Tanrı’nın birer görüntüsünden başka bir şey değildir. Aslında, yaratılmış olan şeylerin bir gerçekliği yoktur, süresi de yoktur. Her şey geçici bir hayalden, bir vehimden ibarettir. Filozof Spinoza’nın inancı, bu yoldadır.

2. — Tanrı, yaratılmış dediğimiz her şeyin bütününden meydana gelir, yani asıl var olan, yaratılmışlardır. Bunların bütünü Tanrı fikrini doğurur. Holbach, Diderot gibi düşünürler bu fikirdedirler. Buna «natüralist» (doğancı), ya da «materyalist» (maddeci) kamutanrıcılık denir.

Advertisement


Leave A Reply