Panteizm Nedir?

0

Panteizm nedir? Panteizm hakkında kısa bilgi.

Doğada Panteizm

Doğada Panteizm

Felsefede bir öğretidir. Buna göre evrenle Tanrı tek bir varlıktır. Evren Tanrı’dan, Tanrı da evrenden ayrı bir varlık olarak düşünülemez.

Advertisement

Panteizm eski çağlarda Hindistan’da doğmuş, Eski Yunanistan’da da çok tutunmuştur. Zeno gibi stoik filozoflar evren Tanrı’nın kudretinden başka bir şey değildir. Bu kudret kendini en çok ateşte gösterir.

Daha sonraki yüzyıllarda Spinoza, Fichte, Friedrich Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel gibi filozoflar da panteizmi savunmuşlar tutmuşlardır. Bu arada Spinoza’ya göre Tanrı ile doğa aynı şeylerdir.

İslam tasavvufunda panteizme “vahdet-i vücut” (varlığın birliği) denir. En tanınmış temsilcisi Muhiddin Arabi‘dir.

Panteizm’in bir değer pek fazla kullanılmayan karşılığı kamutanrıcılık‘tır.

Advertisement


Leave A Reply