Pantheon Tapınağı Nerededir? Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Pantheon Tapınağı nerededir? Roma’daki Pantheon Tapınağı’nın mimari özellikleri, tarihçesi nedir, Pantheon hakkında bilgi.

Pantheon Tapınağı

Pantheon, Roma’da, devlet adamı Marcus Vipsanius Agrippa’nın İÖ 27’de yaptırdığı tapınaktır. Büyük bir olasılıkla ilk yapıldığında klasik tapınaklar gibi dikdörtgen planlı olan ve çevresinde bir sütun sırası bulunan yapı, İS 118-128 arasında İmparator Hadrianus tarafından değiştirilerek tümüyle yenilenmiştir. 3. yüzyılın başlarında imparator olan Lucius Septimus Severus ve Caracalla dönemlerinde de bazı değişikliklere uğramıştır. Bugünkü yapı daire planlıdır ve bir kubbe ile örtülüdür. Yapımında malzeme olarak Romalılara özgü bir tür beton kullanılmıştır. Önündeki, üçgen alınlıklı, sütunlu giriş bölümü Severus ya da Caracalla döneminde Agrippa’nın tapınağının kalıntılarından yararlanılarak yapılmıştır. 7 m yüksekliğindeki büyük giriş kapısının tunç kapı kanatları bu büyüklükteki bilinen en eski örneklerdir.

Pantheon hem boyutları, hem yapımı, hem de tasarımı açısından ilginçtir. Çapı 43 m’yi aşan kubbesi, çağdaş kubbelerin yapılmasına değin, türünün en büyük örneği olarak kalmıştır. Derinliği 22 m’yi geçer. Yapım yöntemi tam bilinmemekle birlikte, bu kadar uzun süre ayakta durabilmesi kullanılan beton harcının çok nitelikli oluşuna ve bu betonun içindeki dolgu malzemesinin iyi seçilmesine bağlanmaktadır. Gerçekten de dolgu malzemesi olarak temelde ve duvarların alt bölümlerinde bazalt, daha yukarıda tuğla, daha sonra tüf, en tepede kubbenin ortasına doğru da sünger taşı kullanılmış, yani aşağıdan yukarıya doğru malzeme gittikçe hafifletilmiştir. Yapının gövdesi, beden duvarlarının içine yerleştirilmiş tuğla kemerlerle güçlendirilmiştir. Duvarların kalınlığı 6 m’yi geçmektedir.

Pantheon’un giriş bölümü geleneksel biçimdedir. Büyük bir silindire benzeyen ana bölümün içine ışık yalnızca kubbenin tepesinde bırakılmış 8 m çapındaki yuvarlak tepe penceresinden gelmektedir. Kubbenin iç yüzeyindeki dörtgen kasetler büyük bir olasılıkla Severus döneminde yapılmış, içleri tunç döküm rozetlerle ve kabartmalarla süslenmiştir.

Pantheon 609’da Sta. Maria Rotundası (ya da ad Martyres) adıyla kutsanarak kiliseye dönüştürülmüştür. Bugün de bu işlevini sürdürmektedir. Kubbedeki dökme tunç rozetler ve kabartmalar zaman içinde kaybolmuştur. Ayrıca geç Rönesans döneminde kubbenin hemen altına bir alçı friz yapılmıştır. Bunun dışında yapı büyük bir değişikliğe uğramadan özgün biçimiyle günümüze kadar gelmiştir.

Advertisement

Leave A Reply