Papa V. Paulus Kimdir?

0

Papa V. Paulus Kimdir? 17. yüzyılda papalık yapmış olan Papa V. Paulus hayatı ve yaşadığı dönem ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Papa V. PaulusPapa V.Paulus, asıl adı camillo borghese (d. 17 Eylül 1552, Roma – ö. 28 Ocak 1621, Roma), 1605-21 arasında papa. 16 Mayıs 1605’te XI. Leo’nun ardılı olarak papalığa seçildi. İlk adımlarından biri, kilise görevlilerinin sivil mahkemeler yerine kilise mahkemesinde yargılanma hakkını çiğneyen Napoli yöneticisini aforoz etmek oldu. Venedik’te ünlü ilahiyatçı Paolo Sarpi’nin önderliğinde papalığın yönetsel yetkilerine karşı gelişen direnişi önlemek amacıyla Mayıs 1606’da bir yasaklama kararı çıkardı. Venedik’in Roma’dan kopması ve İtalya’ nın iç savaşın eşiğine gelmesi komşu devletlerin müdahalesine yol açtı. Özellikle Fransa’nın araya girmesi sayesinde 21 Nisan 1607’de uzlaşmaya varıldı. Paulus Venedik üzerindeki yasaklamayı kaldırdı ve Sarpi’yi aforoz etti.

Paulus 22 Eylül 1606’da İngiliz Katoliklerinin, Kral I. James’in zorunlu kıldığı bağlılık yeminini etmelerini yasaklamıştı. Ama bundan sonra temkinli davranarak Habsburglar ile Fransa arasında barışı korumaya çalıştı. Osmanlılara karşı Haçlı seferi girişimi sonuçsuz kaldı. Paulus Almanya’da Luthercilik ile Katolikliğin yan yana yaşamasını onaylayan Augsburg Barışı’nı (1555) çiğnemekten de özellikle çekiniyordu. Bu nedenle 1618’de, Alman Katolikleri ile Protestanlar arasında Otuz Yıl Savaşlan’na yol açacak çatışmada Katolikleri desteklemedi.

Paulus özellikle Latin Amerika’daki misyonerlik çalışmalarım destekledi, yeni birçok cemaat ve tarikatı onayladı. Papalık belgelerinin korunması için Vatikan arşivini kurdu. 1612’de, Roma ayin usulünü düzenleyen kitaplardan Rituale Romanum’un yeni bir baskısını hazırlattı. Öte yandan ailesinin üyelerini kayırdığı ve onlara yasadışı gelir sağladığı için kötü bir ün edindi. Ama daha önemli gereksinimler için kullanılabilecek kaynakları sanat yapıtlarına harcaması onu güzel sanatların koruyucusu durumuna getirdi. Yapımına öncülük ettiği Santa Maria Maggiore Bazilikası’na gömüldü.


Leave A Reply