Papirüs Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Papirüs ne anlama gelir? Papirüs kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitki (Cyperus papirus)
2. Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kâğıt
Nil kıyılarının bataklık kesimlerinde yetişen Cyperus Papyrus adlı bitkiden yapılan bir tür yazı kâğıdı.
1. Eski Mısırlıların yazı kâğıdı yapmak için özünden yararlandıkları bitki.
2. Bu bitkiden yapılan kâğıt.
3. Bu kâğıt üzerine yazılmış elyazısı.


Leave A Reply