Paragrafta Anlatımın Akışını Bozan Cümleyi Bulma, Nasıl Bulunur? Örnekler

0

Paragraf sorularında anlatımın akışını bozan cümle nasıl bulunur? Anlatımın akışını bozan cümle bulma örnekleri, sorular.

Anlatımın Akışını Bozan Cümle

ANLATIMIN AKIŞINI BOZAN CÜMLE

Bir paragraf aynı konu etrafında örülmüş cümlelerden oluşur. Bazı paragraf sorularında, paragrafta işlenen konunun dışına taşan, farklı bir konuya geçiş yapan cümleler, paragraftaki konu bütünlüğünü ya da anlatımın akışını bozan cümleler olarak sorulmaktadır.

Örnek Soru

(1) Sözcükler hangi yetenekli kalemden çıkarsa çıksın, bir resmi anlatmaya yetmez. (2) Olsa olsa ressamın ve resimlerinin arasında dolanır. (3) Sağlıklı bir bakış açısı yaratmaya çalışır fakat resme ışık tutmaz, resmin kendi ışığının görülmesine yardımcı olur. (4) Duygu ve düşünceler renklerle nasıl anlatılırsa sözcüklerle de öyle ifade edilir.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Çözüm :
1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde sözcüklerle bir resmin anlatılamayacağı anlatılırken 4 numaralı cümlede sözcüklerin aynı renkler gibi duygu ve düşünceleri anlatabileceği söyleniyor.
Cevap D

Örnek Soru

(1) Akılcılıkla bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki vardır. (2) Bunlar birbirinin bütünleyicisidir. (3) Bu değişime ve gelişmelere ayak uydurmak gerekir. (4) Akılcılığın olmadığı yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmadığı yerde de akılcılıktan söz edilemez. (5) Olaylara akılcılıkla yaklaşmayan, bilim ve teknolojiye sırt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez. Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Çözüm :
1,2, 4, 5 numaralı cümlelerde akılcılıkla, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiden söz edilmektedir. Ancak 3 numaralı cümlede değişim ve gelişmelerden söz edilmektedir, dolayısıyla diğer cümlelerle uyumlu değildir.
Cevap B

Paragrafta Cümle Düzeni

Paragraftaki her cümle birbirine iyice zincirlenmeli, bir anlam bütünlüğü yaratılmalıdır. Her cümle kendinden önceki cümleye hem dil hem de düşünüş yönünden iyice bağlanmalı; bir cümleden diğer cümleye geçerken doğal geçişler sağlanmalı, boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin, ne var ki, sonuç olarak gibi sözcükler, cümleler arasındaki geçişi uygun bir biçimde yerine getirmeyi sağlayan ifadelerdir. Bu tür ifadeler, cümleler, dolayısıyla da düşünceler arasındaki kopuklukları ortadan kaldıran birer köprü işlevi görürler. Eğer bir paragrafta cümleler mantıklı bir diziliş ya da düzgün bir akıcılığa sahip değillerse, bu paragraf bütünlükten ve tutarlılıktan yoksundur.


Leave A Reply