Paralı Asker Ne Demek?

0
Advertisement

Paralı asker nedir? Paralı asker ne demek? Paralı askerlik ile ilgili olarak genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Paralı Asker
Paralı asker, siyasal bir amaç gözetmeksizin herhangi bir devlet adına para karşılığı savaşan profesyonel asker.

Paralı askerlerden yararlanmak pahalı olduğu kadar siyasal açıdan tehlikeli de olabilir. Örneğin 14. yüzyıl başlarında Bizans İmparatorluğu’nun Osmanlılara karşı tuttuğu İspanyol paralı askerleri (almo-gavâres), Bizans’a zafer sağladıktan sonra Magnesia’ya (bugün Manisa) saldırmıştı. Komutanlarının öldürülmesi üzerine iki yıl Trakya’yı yakıp yıktılar ve ardından Makedonya’ya yöneldiler.

Yüz Yıl Savaşları’ndan (1337-1453) sonra Avrupa’da binlerce paralı asker vardı. 15. yüzyıl boyunca İsviçreli, İtalyan ve Alman askerlerin oluşturduğu bağımsız birlikler para karşılığı çeşitli prenslerle düklerin hizmetinde savaştılar. Ama disiplinsizlikle-riyle pek çok kez kendilerini tutan ordunun başına bela oldular, ücretlerini alamadıklannda sivil halka saldırıp yağma hareketlerine giriştiler. İsviçre’de kanton yönetimlerinin bütün Avrupa ülkelerine kiraladığı paralı askerler büyük ün kazanmıştı. 18. yüzyıl Fransa’sında İsviçreli paralı askerler düzenli ordunun seçkin birliklerini oluşturuyordu.

18. yüzyıl sonlarında paralı asker birliklerinin yerini bireysel olarak çalışan paralı askerler almaya başladı. II. Dünya Savaşı’n-dan sonra başta Afrika olmak üzere Üçüncü Dünya’daki savaşların çoğuna paralı askerler de katıldı.

Advertisement

Leave A Reply