Paranın Miktar Teorisi Kime Aittir?

0

Paranın miktar kuramı ya da teorisi kime aittir? Paranın miktar teorisi nedir ve nasıl açıklanır? Paranın miktar kuramı hakkında bilgi.

Para

Advertisement

Paranın miktar teorisi kime aittir?

Paranın miktar kuramı, iktisatta, para miktarındaki değişmeler ile fiyatların genel düzeyindeki değişmeler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan kuramdır. Gelişmiş biçimiyle enflasyon ve deflasyona yol açan etkenlerle ilgili bir çözümleme niteliği taşır. Kuram 17. yüzyılda İngiliz filozof John Locke, 18. yüzyılda ise İskoç filozof David Hume ve başkalarınca para ve refahın özdeşliğini savunan merkantilistlerin görüşlerini eleştirmek amacıyla kullanıldı. Buna göre, bir ülkede para miktarının artması yalnızca fiyatların artmasına yol açıyorsa, dış ticaret dengesinin fazla vermesi merkantilistlerin savunduğu gibi refahı artırmayacak, yalnızca para arzının artmasına neden olacaktı. Kuram 19. yüzyılda serbest ticaret yanlılarının korumacılığı savunanlara karşı kullandığı silahlardan biri oldu. 19. ve 20. yüzyıllarda iktisadi dalgalanmalar ve döviz kurlarıyla ilgili kuramların çözümlenmesinde de kullanıldı.

Paranın miktar kuramı deflasyonla mücadelede para arzını artırma politikasının etkisiz kaldığı 1930’larda sert eleştirilere uğradı. Bazı iktisatçılar, iktisadi etkinlik düzeyini belirlemede yatırım ve kamu harcamalarının para arzından daha büyük bir rol oynadığını öne sürdüler.

1960’larda, çeşitli ülkelerde görülen sürekli enflasyonla para ve fiyat ilişkisi üzerine yapılan yeni araştırmaların bir sonucu olarak kuram yeniden güncelleşti. Paranın miktar kuramına göre fiyatların denetim altında tutulmasında ve tam istihdamın sağlanmasında para miktarını düzenlemek hükümetlerin elindeki en önemli ekonomik politika araçlarından biridir. 1970’lerde monetaristler tarafından savunulan bu görüş birçok ülkede para politikası uygulamalarına ağırlık verilmesine yol açtı.

Advertisement


Leave A Reply