Parapsikoloji nedir?

0

Parapsikoloji nedir? Parapsikoloji nasıl ortaya çıkmıştır? Parapsikoloji tarihi ve genel anlamda Parapsikoloji hakkında bilgiler.

Parapsikoloji

Advertisement

Parapsikoloji nedir?

Parapsikoloji, doğa yasalarıyla ya da bilinen algı, duyum ve usavurma yollarıyla açıklanamayan olayları inceleyen bilimdir.

Parapsikoloji çalışmalarına konu olan olaylar genellikle iki türe ayrılır. Bir bölümü önbiliş, durugörü ya da telepati gibi tümüyle zihinsel, bazıları da fiziksel olarak algılanabilen olaylardır. Örneğin, zar atışında ya da iskambil kâğıtlarının dağılımında kişisel dilek ve iradenin etkili olduğu düşünülür. Olağan yollarla algılanabilen bir güç olmaksızın nesnelerin hareket etmesi bu tür olaylara örnektir. Böyle olaylarda Poltergeis denen ruhların rol oynadığı da öne sürülmüştür.

Bu tür olaylara ilişkin anlatı ve inançlara çok eski çağlardan beri rastlanmakla birlikte, bu konudaki bilimsel çalışmalar yenidir. Yüz yılı aşkın süredir bu konuda, önde gelen birçok bilim adamının da katıldığı çalışmalar yapılmaktadır, ancak parapsikolojinin bulguları ile savlan büyük ölçüde tartışma konusudur.

Bu alandaki ilk örgüt, 1882’de Londra’da kurulan Psişik Araştırmalar Derneği oldu. Bir süre sonra ABD’de, tanınmış psikolog ve düşünür William James’in de katkılarıyla benzer bir dernek kuruldu. Sonradan birçok ülkede parapsikoloji kuruluşları ortaya çıktı; bunlardan özellikle Hollanda, Fransa, italya, eski SSCB ve Japonya’daki örgütler etkili oldu. Üniversitelerin genellikle parapsikolojiyi ciddiye almamasına karşın, ABD’li parapsikolog J. B. Rhine’ın 1930′ lardan 1960’lara değin Durham’daki Duke Üniversitesi’nin parapsikoloji laboratuvarında yürüttüğü çalışmalar geniş ilgi gördü. Hollanda’aakı Utrecht Devlet Üniversitesi’nde de W. H. C. Tenhaeff yönetiminde bir psişik araştırma laboratuvarı açıldı.

Advertisement

19. yüzyılda psişik araştırmalara ilgi duyulmasının bir nedeni, ruhlarla iletişim kurmayı yeni bir dinin temeli olarak gören bir akımın doğuşuydu. İngiliz fizikçi Sir Oliver Lodge ile F. W. H. Myers gibi ilk psişik araştırmacılardan bazıları medyumluk da yapıyordu. Ama Fransız fizyolog Charles Richet gibi, parapsikolojik olayları kabul etmekle birlikte, bunların ruhlarla açıklanmasını reddeden araştırmacılar da vardı. Psişik araştırmalar yapan bazı bilim adamları da parapsikolojiyi tümüyle reddettiler.


Leave A Reply