Paratoner Ne İşe Yarar?

0

Paratoner nedir? Paratoner ne işe yarar, özellikleri, kim tarafından bulundu, icadı hakkında bilgi.

paratonerParatoner; yıldırımın zararlı sonuçlarını önlemek için kullanılan düzenek; yıldırımlıktır. İlk paratoneri 1753′ te Benjamin Franklin buldu. Franklin laboratuvarda durgun elektrikle yüklenen cisimleri yakınına topraklanmış metal iğne yerleştirerek cismin yüklerini boşaltabileceğini gözlemledi. Bu gözleme dayanarak yapılara yerleştirecek topraklanmış çubukların da fırtına bulutlarını boşaltabileceği sonucuna vardı. Paratonerin yıldırımları yöneteceğini anlayan Franklin, bunu ikinci ve daha önemsiz bir sonuç olarak gördü. Bir dizi çalışma sonucu gerçekleştirdiği paratoner, üç bölümden oluşur:

1-Bir ucunda bakır ya da platinden sivri bir tepelik bulunan 5 ile 10 m uzunlukta demir çubuk (binaların en yüksek bölümüne monte edilir);

2-Demir ya da bakır kablolardan oluşturulan elektrik itici sistem;

3- Topraklarla iletken arasında iyi bir bağlantı kuran ve gerek iletkenin toprak içinde kalacak biçimde kuyuya yerleştirilen bir borudan ve gerekse toprağa gömülü bulunan iletken levhalardan oluşan toprak altı bölümü.


Leave A Reply