Paris Barış Konferansı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Paris Barış Konferansı ne amaçla ve ne zaman düzenlenmiştir? Paris Barış Konferansı’nın önemi, tarihi hakkında bilgi.

paris-baris-konferansiParis Barış Konferansı (18 Ocak 1919);

Birinci Dünya Savaşı’nın silahlı safhası ateşkes antlaşmaları ile sona erdikten bir süre sonra İtilaf Develetleri, yenilen devletlerle imzalayacakları barış antlaşmalarının maddelerini belirlemek üzere Paris’te bir araya geldiler. Bu konferansa Ermenileri de davet ettiler.

Paris Konferansı’na katılan devletler arasında Milletler Cemiyeti kuruldu. Devletler arası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmek için kurulmuş olan Milletler Cemiyeti, İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına uygun hareket etmiştir.

Konferansta, yenilen devletlerle imzalanacak antlaşmaların temel esasları belirlendi. Yalnızca, Osmanlı Devleti ile imzalanacak antlaşmanın maddeleri sonraya bırakıldı. Çünkü daha önce gizli antlaşmalarla kendi aralarında paylaştıkları Osmanlı toprakları ile ilgili değişiklikler yapma ihtiyacı ortaya çıktı. Paylaşım tasarılarında yer almış olan Rusya’nın savaştan çekilmiş olması, Boğazlar ve Doğu Anadolu topraklarının paylaşımını önemli hale getirmişti.

Yenilen devletlerden büyük miktarda toprak alınacağının ortaya çıkması, Wilson İlkelerinin gözardı edileceğini gösterdi. Bu durum, ABD’nin Avrupalı Devletlerle olan ilişkilerini askıya almasına neden oldu.

Advertisement

İtilaf Devletleri, daha önce imzalanan gizli antlaşmalarda İzmir ve çevresinin İtalya tarafından işgal edilmesini karara bağlamışlardı. Fakat Boğazlara takın olan bu bölgede italya’nın daha da güçlenmesini istemeyen itilaf Devletleri, Paris Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan tarafından işgal edilmesi kararını aldılar. Bu kararın alınmasında Yunan temsilcilerinin; İzmir’de Rumların çoğunlukta olduklarını ve Müslümanların izmir’deki Rumları katlettiklerini’ iddia etmeleri etkili oldu. Fakat İzmir’in Yunanistan’a verilmesi, İtilaf Devletleri ile İtalya’nın arasını açılmasına ortam hazırladı.

İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarda Rusya’ya vermeyi planladıkları Doğu Anadolu’da, bağımsız bir Ermenistan Devleti kurulmasını kararlaştırdılar. Konferansa davet ettikleri» Ermenilerin, Doğu Anadolu’da çoğunlukta olduklarını iddia etmeleri bu karara gerekçe olarak gösterildi.

Paris Konferansı sonrasında Osmanlı Devleti dışındaki diğer devletlerle imzalanacak olan barış antlaşmalarının temel esasları belirlendi.

Osmanlı Devleti ile imzalanacak olan antlaşmanın şartlarının belirlenmesi için 1920’de San Remo Konferansı toplandı.


Leave A Reply