Paris Şartı Nedir? Kimler İmzalamıştır? Paris Şartının İçeriği ve Amacı

0

1990 yılında Paris’te 34 devlet tarafından imzalanmış olan belgeye kısaca verilen isim olan Paris Şartı ile ilgili kısa bilgiler.

Paris Şartı

Paris Şartı’nı imzalayan devlet başkanları

Paris Şartı

Paris Şartı, tam adı Avrupa’nın Geleceği İçin Paris Şartı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın (AGİK) Paris’teki doruk toplantısında kabul edilen belge (21 Kasım 1990). Toplantıya katılan 34 ülkenin devlet ya da hükümet başkanlarının imzaladığı belge ile Avrupa’da insan hakları, demokrasi, hukuk devleti ve barışa dayalı yeni bir dönemin başladığı ilan edilmiş ve onaylanmıştır.

“Avrupa’da çatışma ve bölünme dönemi sona ermiştir. İlişkiler bundan böyle saygı ve işbirliği temeline dayanacaktır,” sözleriyle başlayan Paris Şartı’nda insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri en önemli yeri tutmaktadır. Belgede ayrıca, “ekonomik özgürlük, sosyal adalet ve çevre sorunları konusunda sorumlu bir yaklaşımın insanlığın refahı için vazgeçilmez olduğu” vurgulanmıştır. Belgenin “Yeni Bir Demokrasi, Barış ve Birlik Dönemi” ve “Geleceğe Yönelik Tasarılar” adını taşıyan iki bölümü vardır.  “İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti”, “ekonomik özgürlükler ve sorumluluklar”, “üye devletler arasında dostça ilişkiler”, “güvenlik”, “birlik”, “insani boyut”, “ekonomik işbirliği” gibi konulardaki ilkeler dile getirilmiştir. Bu ilkelerin yaşama geçirilmesi için belli mekanizmaların oluşturulması öngörülmüştür.

Azınlık haklarının güvence altına alınması, terörizmin ortadan kaldırılması, göçmen işçilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının korunması, Akdeniz bölgesinde barışın sağlanması gibi konuları belgede yer alır. Pazar ekonomisi AGİK üyesi ülkeler için ortak bir değer haline getirilmiştir.


Leave A Reply