Parite Nedir?

0

Parite nedir? Ekonomik bir terim olarak paritenin tanımı ve parite ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Parite

Advertisement

Parite Nedir?

Parite, iktisatta, fiyatlar, döviz kurları, satın alma gücü ve ücretler arasındaki belirli eşitlik düzeylerine verilen isimdir.

Parite uluslararası ticarette, iki ülke para biriminin değerini birbirine eşitleyen döviz kurunu belirtir. Kuramsal olarak, iki para birimi arasındaki parite, yani bir ülke parasının bir başka ülke parası cinsinden fiyatı belirlenebilir. Paritedeki ayarlamalar piyasada, arz ve talep koşullarına bağlı olarak döviz kurundaki değişmeler yoluyla kendiliğinden gerçekleşebilir. Ama 1944’teki Bretton Woods Konferansında olduğu gibi sabit bir kur sistemi benimsendiğinde ya da kambiyo kurlarının çok sınırlı ölçüde dalgalanmasına izin verildiğinde, parite düzeyleri dalgalanmaya bırakılmaz ve hükümetlerin ya da Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşların müdahalesiyle sabit tutulabilir.

ABD’de tarımsal iktisatta parite terimi, çiftçilerin satın alma güçlerinin korunabilmesi amacıyla devletin destekleme fiyatı ve üretim kotaları gibi uygulamalarla tarım ürünleri fiyatlarını düzenlemesini belirtir. Örneğin, bir ölçek buğdayın ortalama fiyatının 88 cent olduğu 1910-14 dönemi temel alındığında, sonraki herhangi bir yılda öbür tarım ürünlerinin fiyatı dört katına çıkmışsa bir ölçek buğdayın parite fiyatının 3,52 dolar olduğu kabul edilir. Parite terimi ayrıca personel yönetimi alanında, belirli kademelerde çalışan işçilerin ücretleri arasında uyum sağlamaya yönelik uygulamalar için kullanılır. Örneğin polis ile itfaiyeci maaşları arasında bir parite oranı belirlenebilir.

Advertisement


Leave A Reply