Parlamento İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Parlamento ile ilgili cümleler. Parlamento kelimesi içeren “Parlamento” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Budapeşte Macaristan Parlamentosu

Budapeşte Macaristan Parlamentosu

Parlamento Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler

*** Parlamento Yasası, İngiltere’de Lordlar Kamarası’nın yetkilerini kısan 1911 ve 1949 tarihli iki yasaya verilen ad.

*** Parlamenter rejimlerde siyasal sorumluluk ilkesi gereği hükümet ancak parlamentodaki çoğunluğun desteğiyle kurulup görevde kalabilir.

*** Meclis halindeki yasama organına «parlâmento» denir.

*** 19. yüzyıl parlamentolarında birinci meclis genel oyla seçilen temsilcilere, aristokratik karakterli ikinci meclis de soylular sınıfının üyelerine açıktı

Advertisement

*** Avam Kamarası; Büyük Britanya Parlamentosu’nun halk tarafından seçilen alt meclisidir.

*** Günlük hukuk dilinde meclis terimiyle anlatılmak istenen, parlamentodur.

*** Başlangıçta tek bir yapıya sahip olan parlamento, zamanla iki bölüme ayrıldı.

*** Öğreniminin yanı sıra kendi ele çok çalışarak geniş bilgi edindi, 22 yaşında Parlâmento’ya girdi, 23 yaşında maliye bakanı oldu.

Advertisement

*** 1928’de Huntingdon’dan parlamento üyesi seçildi.

*** 1814 tarihli anayasa uyannca yasama yetkisini Storting denen parlamento kullanır.

*** 13 yaşına geldiğinde hükümetin denetimini üstlendi ve ilk parlamentosunu açtı.

*** Sefer için gerekli parayı sağlamak için Nisan 1640’ta bir parlamento topladı.

Advertisement

*** Bu ülkedeki parlamento, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla gelişmesi ise uzun yıllar alacaktı.

*** Parnell Nisan 1875’te Meath milletvekili olarak parlamentoya girdi.

*** 1628’de parlamentoyu dağıttı ve 11 yıl ülkeyi parlamentosuz yönetti.

*** Parlamento da onun zamanında kuruldu. İlk parlamento 1295’te toplandı.

Advertisement

*** 1876 Anayasası , Meclisi Umumi adlı bir parlamento kurmuştur. Bu parlamento Heyeti Ayan ve Heyeti Mebusan olmak üzere 2 meclisten oluşmuştu.

*** Aynı yıl parlamento fesh edilerek yeni seçimlere gidildi.

*** Bir Muhafazakâr Partili olarak 1900’de Parlamento’ya girdi.

*** Parlamento, seçilmiş olan tüm milletvekillerini içinde bulunduran kurumdur.

Advertisement

*** Denetçiler parlamento, hükümet ya da devlet başkanı tarafından, bazı durumlarda da bunlar arasında işbirliğiyle seçilip atanır.

*** Aynı zamanda politikayla da ilgilendiğinden 1837’de Parlâmento’ya üye seçildi.

*** I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında feshedilen parlamento Nis’te (Niş) yeniden toplandı.

*** Parlamento’nun 39 sandalyesi için yarışan adaylardan ancak 10’u birinci turda gerekli % 50 oyu almayı başarıp parlamentoya girebildi.

Advertisement

*** Sürgündeki kardeşi James’in taht isteğini reddederek, Parlamento’da Lord Godolphin başkanlığında Tory grubunu tuttu.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?