Parmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Parmak Geçen

0
Advertisement

İçinde parmak kelimesi geçen atasözleri nelerdir, bu atasözlerinin açıklamaları. Parmak hakkında atasözleri ve anlamları.

Parmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka resim kaynak: pixabay.com

Parmak İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • “bal tutan parmağını yalar”
  imkânları geniş bir işin başında bulunan kimse bunlardan az da olsa yararlanır.
 • “balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer”
  güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın eline geçer.
 • “beş parmağın hangisini kessen acımaz?”
  insan evlatlarını birbirinden ayırt etmez, hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar.
 • “beş parmak (parmağın) bir (biri) olmaz”
  belirli bir insan topluluğu içinde benzerlikler olabileceği gibi farklılıklar da olabilir.
 • “kes parmağını çık pazara, em (merhem, ilaç) buyuran çok olur”
  kişinin bir ihtiyaç içinde bulunduğunu gören herkes ona değişik yol gösterir.
 • “şeriatın kestiği parmak acımaz”
  kanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerekir.

Parmak İle İlgili Deyimler Anlamları ve Açıklamaları

Beş Parmak Bir Olmaz:

ANAFİKİR: İnsanlar özellikleri yönünden farklı farklıdır.

ister dış görünüş yönünden olsun, ister duygu, düşünce ve başarıları yönünden olsun, hiçbir insan bir diğerine benzemez. Yaratılış gereği hepsi farklı farklıdır. Bu farklılıklarından ötürü de toplumun kendilerine vereceği değer de farklı olacaktır. Herkes kendi yeteneğinin ölçüsünde bir değer, bir sevgi beklemelidir. Değer verenler de bu ayrıcalıklara göre davranışlarını biçimlendirirlerse, kişiler arasındaki çatışmalar ortadan kaldırılabilir.

Benzer özelliklere sahip kimselerin dahi farklılıkları, aynı olmayan yönleri mevcuttur. Bu atasözü genellikle kardeşler arasındaki farklılıkları anlatmakta kullanılır. Aynı aileden gelmelerine, aynı ana baba tarafından yetiştirilmelerine ve aynı ortamda büyümelerine rağmen kardeşler bile birbirinden hiç değilse karakter yönünden farklıdırlar. Olaylar karşısında farklı tutumlar sergileyebilirler. Yaşamları, sıkıntıları ve mutlulukları farklı olacaktır. Tüm insanlar için de bu durum geçerlidir.

Şeriatın Kestiği Parmak Acımaz:

ANAFİKİR : Yasaların buyruklarına boyun eğilir.

Advertisement

Yasalar toplumların dirliğini, düzenliğini korumak için yine toplum tarafından belirlenen kurallar bütünüdür. Toplum sorunları, kişilerin karşılıklı haklan bu yasalarla korunur. Yasasız bir toplum düşünülemez. Kişilerin huzur içinde yaşamaları bu yasaların uygulanmasına bağlıdır. Toplumun koyduğu kurallara karşı çıkan, karşılığında verilecek cezayı baştan kabullenmiş sayılır. Bu nedenle suçunun gerektirdiği. cezayı alan sesini çıkarmaz. Yeter ki yasalar haklıya hakkını verip, gerçek suçluyu cezalandırabilsin. Yasalara saygı ancak böyle sağlanabilir.


Leave A Reply