Parsiler Hakkında Bilgi

0

Parsiler hakkında bilgi. Parsiler kimlerdir? Parsiler nerede yaşar? Parsiler ile ilgili kısaca ve genel bilgiler.

Parsiler Hakkında Bilgi

ParsilerParsiler, Farsça Farsi, Hindistan’da Zerdüşt dinine bağlı cemaat. Müslümanların baskısından kaçarak Hindistan’a göç eden Zerdüştlerin soyundan gelirler. Bombay, Bombay’ın kuzeyindeki birkaç yerleşme ile Bangalore’da (Karnataka), ayrıca Karaçi’de (Pakistan) yaşarlar. Hindu olmadıkları için tam anlamıyla bir kast oluşturmasalar da, iyi örgütlenmiş bir cemaattirler. Parsilerin ne zaman göç ettiği kesin olarak bilinmemektedir. Önce Basra Körfezindeki Hürmüz’e yerleştikleri, ama baskılar devam ettiği için 8. yüzyılda denizyoluyla Hindistan’a gittikleri kabul edilir. Göçün 10. yüzyıla değin sürdüğü sanılmaktadır.

Advertisement

Önce Kathiavar’daki Diu’ya yerleşen Parsiler, kısa süre sonra Gucerat’a geçerek yaklaşık 800 yıl boyunca küçük bir tarım topluluğu olarak orada yaşamıştır. Hindularla Müslümanlara göre dış etkilere daha açık bir topluluk olan Parsiler, 17. yüzyılda bölgede İngiliz ticaret karakolları kurulunca ticaretle uğraşmaya başladılar. Bombay 1668’de İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası’nın denetimine girince Gucerat’tan ayrılıp oraya yerleştiler. Zanaat ve ticaret alanındaki becerileriyle 18. yüzyılda kentin büyüyüp gelişmesine katkıda bulundular. 19. yüzyılda artık zengin bir topluluk olan Parsiler, özellikle 1850’de demiryolu ve gemicilik sanayilerine el atmaya başladılar.

Parsiler 1477’de İran’a resmi bir heyet göndererek orada kalan kolları ile yeniden ilişki kurdular. İran’daki Müslümanların Gebriler olarak adlandırdığı bu küçük toplulukla 1768’e değin dinsel ayin ve hukuk konularında mektuplaştılar. Rivayat adıyla bilinen bu mektupların 17’si günümüze ulaşmıştır. Bu ilişki Parsilerin, inançlarını ilk biçimiyle koruyan Gebrilerle çatışmaya girmeleriyle sonuçlandı ve 18. yüzyılda Parsiler, dinsel ayin ve takvim sorunları konusunda iki gruba ayrıldılar.


Leave A Reply