Parsonian Modeli Hakkında Bilgi

0

Rehberlik hizmetlerindeki yaklaşımlardan parsonian modeli nedir, özellikleri nelerdir? Parsonian modeli hakkında bilgi.

Parsonian Modeli

Dünyada mesleki rehberlik kavramını ilk defa kullanan ve genel olarak rehberlik hizmetlerinin kurucusu sayılan Frank Parsons, 1908’de bir meslek bürosu açarak kendisine işe yerleşme isteğiyle başvuran adayların niteliklerini, yetenek ve ilgilerini saptayarak, sahip oldukları bu özelliklere uygun bir işe yerleştirilmelerini sağlamıştır. Buna göre;

Advertisement

Mesleki rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:

I. Bireyin tanınması,

II. Çeşitli işlerin gerektirdiği niteliklerin ve sağladığı olanakların incelenmesi,

III. Bu iki kaynaktan elde edilen bilgilerin karşılaştırılıp eşleştirilmesi Parsonian modelde, rehberlik “mesleğe yöneltme” ile eş anlamlı kabul etmiştir. Bireyin incelenmesine, tanınmasına büyük önem verilmiştir.

Advertisement

Bu yaklaşım daha sonra Minnesota Üniversitesi öğretim elemanlarından Williamson, Paterson ve Darley tarafından geliştirilmiş ve “özellik-faktör yaklaşımı” olarak adlandırılan kurama dönüştürülmüştür.


Leave A Reply