Pasif Taşımayı Etkileyen Faktörler

0

Pasif Taşımayı Etkileyen Faktörler nelerdir? Pasif taşıma nelere bağlıdır, etkileyen faktörlerin maddeler halinde açıklaması.

Pasif Taşımayı Etkileyen Faktörler

Canlı hücrelerde hücre zarının her iki yönünde devamlı bir molekül hareketi gözlenir. Bu moleküller hücre zarından, doğrudan veya porlar yardımıyla geçer. Geçiş türü veya hızı aşağıdaki faktörlere göre değişmektedir:

Advertisement

***Moleküllerin büyüklüğü: Oksijen, su, iyot, karbondioksit gibi küçük moleküller, hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Örneğin 6 karbonlu glikoz; oksijen, su ve karbondioksitten daha zor geçer.

***Moleküllerin elektrik yükü: Hücre zarının iyonik yapısından dolayı, nötr moleküller iyonlardan daha kolay geçer. Nötr haldeki potasyum (K), iyon haldeki potasyum (K+) dan daha kolay geçer.

***Yağda çözünen maddeler: Hücre zarının yapısında yağ olduğu için yağda çözünen maddeler hücre zarından kolaylıkla geçebilir. Bu maddelere, yağda eriyen vitaminler (A -D – E – K) örnek olarak verilebilir.

Advertisement

***Yağı eriten maddeler: Alkol, eter, kloroform ve benzen gibi yağı eriten kimyasal maddeler hücre zarından kolaylıkla geçebilir.

***Sıcaklık: Moleküller sıcak ortamda daha hızlı hareket eder. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta difüzyon hızlıdır.

***Zardaki por sayısı: Hücre zarında por sayısı ne kadar fazla olursa, madde giriş çıkışı o kadar hızlı olur.

***Yoğunluk farkı: Yüksek konsantrasyonlu ortamdaki moleküllerin birbirlerine çarpma hızı, düşük konsantrasyonlu ortamlara göre daha hızlıdır. Bu ortamdaki potansiyel enerji, yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama madde geçişini hızlandırır.

***Molekül ağırlığı: Moleküllerin ağırlıkları ne kadar düşükse, difüzyon hızları o kadar yüksektir. Yani maddelerin difüzyon hızları, molekül ağırlıkları ile ters orantılıdır. O halde gazların difüzyonu hızlı, sıvılarınki yavaş, katıların difüzyonu ise yok denecek kadar azdır.

Advertisement


Leave A Reply